Zahlavi

Jak Češi objevovali Bulharsko. Propletenou historii popisuje objemná kniha

06. 10. 2021

České prostředí mělo v Evropě významnou kulturní úlohu a s Bulharskem bylo možná nečekaně úzce propojeno. Dokládá to téměř 800stránková kniha, která mapuje historii česko-bulharských vztahů v 19. století. Popisuje například, jak Češi vnímali Bulharsko nejprve jako exotickou zemi, a nabízí pohled na české osobnosti bulharskýma očima. Obsahuje také unikátní a dosud nezpracované archivní materiály zahrnující korespondenci mezi českými a bulharskými spisovateli, sbírku dobových karikatur, vydání dosud neznámých literárních děl a velkou barevnou mapu Balkánu z roku 1863.

„Kniha začíná jednou z nejbizarnějších kapitol česko-bulharských vztahů, uvedením opery Elisena, kněžna volharská ve Stavovském divadle v roce 1827, která neměla s Bulharskem vůbec nic společného,” říká editor a spoluautor knihy Marcel Černý ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Publikace Sounáležitostí a soudržností k vzájemnému pozná(vá)ní s podtitulem Sondy z kulturních vztahů mezi Čechy a Bulhary do vzniku ČSR dokumentuje, jak Bulharsko, po většinu 19. století součást Osmanské (Turecké) říše, původně u Čechů vyvolávalo exotické či romantické představy. Intenzivnější kontakty mezi českým a bulharským prostředím se rozvinuly ve druhé polovině 19. století.

České vzory pro Bulhary

Autoři knihy sledují vzájemné vztahy zejména v literatuře a školství, v nichž Bulhaři často přejímali české vzory. Popisují například osudy české učitelky působící v Bulharsku, která zažila boje o bulharskou samostatnost v 70. letech 19. století, působení bulharských studentů na českých školách, činnost pravoslavného mnicha českého původu v mnišském státě Athos či kulturní a špionážní aktivity českého spisovatele a bulharisty Vladimíra Síse, později v Československu umučeného komunistickým režimem. 

Bulharský pohled na Čechy

Jedním z významných kladů knihy je nahlížení na česko-bulharské vztahy jak očima českých bulharistů, tak bulharských bohemistů. Čtenář se dozví, jak viděl českou kulturu jeden z balkánských národů. Kniha je zároveň příspěvkem k dějinám české literatury, neboť řadu známých českých literátů představuje z netradičního pohledu. Dokončování knihy poznamenalo náhlé úmrtí jedné ze spoluautorek, Ljubomily Solenkovy z Bulharské akademie věd.

Publikace je jedním z výsledků společných projektů AV ČR a Bulharské akademie věd z let 2011–2019 a podíleli se na ní badatelé z obou institucí.

Obálka knihy

Kontakt:
Marcel Černý, cernymar@slu.cas.cz (editor a spoluautor)
Vladislav Knoll, knoll@slu.cas.cz (PR & komunikace)

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy