Zahlavi

Čtyři medaile Akademie věd pro osobnosti, které posunuly své obory

08. 03. 2023

Vztah žížal a mikroorganismů, nové metody v psychologii, středověká čínská poezie a tradiční česká i etnická hudba jsou témata, jimiž se zabývají významní experti a expertka navržení na čestné oborové medaile Akademie věd ČR. Ocenění převzali dnes z rukou předsedkyně AV ČR.

Tři badatelé Akademie věd ČR a jedna vědkyně z Karlovy univerzity patří v Evropě mezi uznávané osobnosti ve svých oborech. Ivo Čermák z Psychologického ústavu AV ČR zavedl do české psychologie nové metody a zároveň zkoumá historii oboru. Olga Lomová z Filozofické fakulty UK zásadně změnila pohled veřejnosti během debaty o Číně. Václav Pižl z Biologického centra AV ČR zasvětil svůj výzkum tomu, jaký vliv mají žížalovití na půdu a jak jej využít, a Lubomír Tyllner z Etnologického ústavu AV ČR přispívá do poznávání vlastní historie studiem etnické hudby i české lidové písně. Každý obdrží čestnou oborovou medaili AV ČR za zásluhy v konkrétní oblasti.

***

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav AV ČR
čestná medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách

Ivo Čermák z Psychologického ústavu AV ČR se na začátku vědecké dráhy věnoval výzkumu lidské agrese a morálky, pro který přizpůsobil řadu dotazníkových metod pro české prostředí. Později přešel k okrajovým tématům a pomohl je zavést do českého psychologického vědeckého mainstreamu. Přispěl tak zejména k používání kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu a k rozvoji narativní psychologie, v níž společně s kolegy dokonce vyvinul originální metodu.

Mezi další témata Iva Čermáka patří psychologie traumatu, agrese či umění a výzkum historie české a slovenské psychologie. V letech 2000–2007 vedl Psychologický ústav AV ČR a stále aktivně vyučuje na vysokých školách.

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., Filozofická fakulta UK, Katedra sinologie
čestná medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách

Brána k vědění a poznání jiných kultur – tak pojímá filologii Olga Lomová z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Za její celoživotní dílo věnované právě čínské filologii ji proto Orientální ústav AV ČR navrhl na čestnou oborovou medaili AV ČR.

Olga Lomová je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti čínské středověké poezie. Její prací se jako červená nit vine téma proměn čínské tradice ve 20. a 21. století. Od studia literatury a filozofie nakročila ke studiu ideologie v širších souvislostech. Díky svým hlubokým znalostem sehrála velkou roli ve změně veřejného mínění v debatě o Číně.

V roce 2001 převzala Olga Lomová řízení Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při UK a vytvořila z Prahy středisko vědění, setkávání a akademické tvorby v oboru sinologie.

Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., Biologické centrum AV ČR, Parazitologický ústav
čestná medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

Jakou roli hrají žížaly v rozkladu i tvorbě půdy, zkoumá mimo jiné Václav Pižl z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Patří k předním půdním zoologům a svou profesní kariéru zasvětil studiu ekologie, biologie, taxonomie a parazitologie žížalovitých (Lumbricidae). Postupně svůj zájem rozšířil na půdně biologické a ekologické otázky. Úlohu žížalovitých studoval intenzivně v městských ekosystémech, např. během svého pobytu v Bruselu.

Václav Pižl se aktivně zapojil do organizace národních i mezinárodních konferencí a byl řešitelem či spoluřešitelem desítky domácích i zahraničních grantů. Devatenáct let strávil v čele Ústavu půdní biologie BC AV ČR. Od roku 2022 je předsedou České zoologické společnosti.

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR
čestná medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

Lubomír Tyllner v Česku založil novodobou tradici oboru etnomuzikologie. Systematicky se věnuje studiu etnické hudby a tradiční písňové a hudební kultury českých zemí, k čemuž využívá převážně historické a etnomuzikologické teorie a metody práce. Patří mezi přední evropské etnology, v současné době pracuje na projektu Giľora, archiv živých romských písní nebo na digitálním systému pro zpřístupnění a záchranu lidových písní a tanců českých zemí.

V letech 1998–2007 vedl Lubomír Tyllner Etnologický ústav AV ČR a významně se podílel na formulaci výzkumného programu ústavu. Věnuje se též výchově dalších generací etnologů a etnomuzikologů.

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy