Zahlavi

Čtvrt století ve službách české filozofie ocenila Akademie věd pamětní medailí

05. 05. 2022

Fenomenologie stojí ve středu vědeckého bádání Hanse Rainera Seppa. Německý rodák už téměř 25 let výrazně vstupuje do české filozofie – a to jak odborně, tak i díky svému organizačnímu talentu. Dnes za svůj mimořádný přínos obdržel pamětní medaili Jana Patočky, kterou Akademie věd ČR uděluje k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců a též osob podporujících rozvoj vědy.

Hans Rainer Sepp za svou vědeckou kariéru odvedl velké množství různorodé práce. V jeho portfoliu lze najít čtyři filozofické monografie, nepočítaje další, na nichž se podílel, příručky dějin fenomenologického hnutí Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung (1988), autorskou divadelní hru a další. Uspořádal desítky konferencí, workshopů, zájem o filozofii a zejména fenomenologii uplatnil při vyučování i ve vedení nejrůznějších institucí.

Zaujímá přední místo mezi těmi, kdo českou filozofii napojují na živou tradici filozofie světové, pozvedají ji na evropskou úroveň a prakticky ji uvádějí na mezinárodní fórum. Jeho přínos dalece přesahuje hranice Česka – pomohl například etablovat fenomenologii na univerzitách Dálného východu a zároveň tento obor obohatit o prvky východních mudroslovných tradic.

V projektu „Centrum fenomenologických bádání“ se Hans Rainer Sepp v letech 1996–2004 podílel na budování široké sítě mezinárodních vědeckých kontaktů soustředěných kolem Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR; velkou měrou tak přispěl k mezinárodnímu odbornému renomé Patočkova archivu a tím i ústavu samého.

TZ ke stažení zde.

Přečtěte si také

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy