Zahlavi

Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal matematik Ladislav Lukšan

02. 06. 2022

Nejvýznačnější postava v oblasti numerické optimalizace v České republice – to je jednoznačně Ladislav Lukšan, matematik a dlouhodobý pracovník Ústavu informatiky AV ČR. Za svou vědeckou práci převzal včera z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

Vědecká práce Ladislava Lukšana vždy kombinovala hluboké teoretické poznatky se snahou nalézt praktické algoritmy. Jejich efektivitu přitom dokládal v rozsáhlých numerických experimentech.

Ladislav Lukšan je autorem řady publikací, které dosud mají značný mezinárodní ohlas. Milníkem pro numerickou optimalizaci v českém prostředí se stala jeho monografie Metody s proměnnou metrikou: Nepodmíněná minimalizace z roku 1990. Také softwarový systém UFO, který Ladislav Lukšan se svým týmem vyvíjí v Ústavu informatiky AV ČR od počátku své kariéry, patří dosud k celosvětově nejrozsáhlejším softwarovým balíkům pro řešení úloh numerické optimalizace.

Svou badatelskou kariéru spojil Ladislav Lukšan výhradně s Akademií věd. Pracuje zde od šedesátých let 20. století – působil na několika pracovištích AV ČR, až v roce 1976 „zakotvil“ právě v Ústavu informatiky AV ČR.

Více informací:
PhDr. Tereza Šírová, Ph.D.
Ústav informatiky AV ČR
sirova@cs.cas.cz
+420 266 053 800

TZ ke stažení

Matematik Ladislav Lukšan přebírá čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana

Matematik Ladislav Lukšan přebírá čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana

FOTO: Ústav informatiky AV ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy