Zahlavi

Čestná oborová medaile AV ČR pro bioklimatologa Körnera

06. 01. 2023

Pomohl českým vědcům s vývojem inovativních metodických přístupů i s ekosystémovými experimenty. Za to i mnoho dalších přínosů české a světové vědě obdrží dnes rakouský bioklimatolog a člen IPCC Christian Körner Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Za Akademii věd ČR mu ji předá místopředseda Zdeněk Havlas.

Christian Körner se primárně zaměřuje na to, jaký vliv má rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší na přirozenou vegetaci. Věnuje se ale také různým ekosystémům včetně horských oblastí v kontextu globální změny. V současné době pracuje na Univerzitě v Bazileji, s českými vědci udržuje úzké vztahy už od konce 70. let.

Na udělení Čestné oborové medaile za zásluhy v biologických vědách ho navrhl Ústav výzkumu globální změny AV ČR, se kterým spolupracoval na ekosystémových experimentech založených na manipulaci klimatických faktorů v rámci projektu COST Action CLIMMANI. Ústav oceňuje Christiana Körnera i za to, že pomohl s formulacemi hypotéz ohledně dopadů změn klimatu na ekosystémy, podílel se na vývoji inovativních metodických přístupů v této oblasti, přičemž svou stopu zanechal i v administrativě ústavu.

Christian Körner patří mezi nejcitovanější vědce světa ve svém oboru a je členem mj. Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).

prof. Körner-m
prof. Körner
FOTO: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy