Zahlavi

Čeští vědci získali cenu za výzkum sesuvů v Peru

27. 11. 2023

Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky a Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy získali významné ocenění zejména za svůj dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Jejich činnost ocenilo Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides). Cenu (Hiroshi Fukuoka Award), která se udílí jednou za tři roky, si převzali před několika dny na celosvětové konferenci ve Florencii.  

„Udělená cena je potvrzením smysluplnosti a vědeckého přínosu našeho společného výzkumu, který jsme zahájili v roce 2003, kdy byl prof. Vilímek vedoucím mého doktorského studia,“ uvedl dr. Klimeš.

Součástí výzkumu bylo i zavádění nových technologií a postupů pro snižování negativních dopadů vzniku sesuvů. „Podařilo se nám zejména společně s pracovníky archeologické lokality Machu Picchu vybudovat systém sledování pohybů skalních bloků uvnitř této světoznámé lokality. Její správci tento monitorovací systém používají dodnes jako nedílnou součást správy incké památky,“ vysvětlil prof. Vilímek.

Ve spolupráci s peruánským Národním ústavem pro výzkum ledovců a horských ekosystémů dále realizovali projekt zaměřený na snížení negativních dopadů sesuvů na území místní komunity v horách Cordillera Negra. „Díky výsledkům tohoto projektu místní komunita získala dotace na stavbu potřebných zavlažovacích zařízení. Tyto výsledky spolu s více než pěti desítkami odborných studií představují významný příspěvek ke studiu a snížení rizika sesuvů v andské zemi, která je výskytem sesuvů pravidelně sužována,“ doplnil dr. Klimeš.

Mezi nejnovější zjištění výzkumu patří monitoring pohybů sesuvu v blízkosti známé archeologické lokality Pisaq, jenž probíhá pomocí GPS přístroje vyvinutého českými odborníky. „Výsledky první sezóny měření ukázaly trvalý pohyb sesuvu, na kterém je situována celá obec. V případě zrychlení pohybů může být celá obec významně poničena. Cílem výzkumu je navrhnout opatření, která by možné poškození domů co nejvíce snížila,“ dodal dr. Klimeš.


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. je pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu anorganických a organických materiálů jak na místě, tak vytvořených v laboratorních podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

Kontakt:

dr. Jan Klimeš
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
klimes@irsm.cas.cz   

TZ ke stažení zde.

Vědci při výzkumu

Vědci při výzkumu

FOTO: ÚSMH AV ČR
Výzkumníci v terénu

Výzkumníci v terénu

FOTO: ÚSMH AV ČR
Vědci přebírají cenu, zleva Klimeš a Vilímek

Vědci přebírají cenu, zleva Klimeš a Vilímek

FOTO: ÚSMH AV ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy