Zahlavi

Ceny Nadačního fondu J. Heyrovského pro 17 nadaných studentek a studentů

13. 12. 2023

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentkám a studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sejdou mladí talentovaní navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny budou letos předány 17 vítězům a vybraným laureátkám a laureátům českých studentských předmětových olympiád (11) a tvůrčích soutěží, tj. 6 ocenění za práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ceremoniál se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 od 13:00 hodin v sále Rudolfa Brdičky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8. Jeho společnými organizátory tradičně jsou instituce, jež nesou ve svém názvu jméno J. Heyrovského, a to Nadační fond Jaroslava Heyrovského a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.

Ocenění studenti vedle finanční odměny obdrží diplom, pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, knihy z Nakladatelství Academia, kterými pravidelně přispívá Knihovna AV ČR, a roční předplatné časopisu Vesmír, jež všem oceněným, tj. i učitelům a konzultantům, věnuje redakce časopisu Vesmír.

Stálými podporovateli NFJH jsou již několik let Nadační fond IOCB Tech a společnosti Metrohm CZ, s.r.o., a Data Apex, s.r.o. Vedle mladých badatelů a badatelek budou oceněni i jejich učitelky, učitelé a konzultující, kteří je v jejich vědeckém snažení podporují a věnují se jim (18 osob). Autoři 6 prací SOČ v krátkých prezentacích představí své SOČ práce.

Již poněkolikáté se ceremoniálu také účastní představitelé Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), který na něm dodatečně oceňuje učitele/ky a konzultující úspěšných studentů ze SOČ (5 vybraných oborů).

Jak je patrné z připojených medailonků oceněných laureátek a laureátů jedná se často o všestranně založené talenty. Řada z nich reprezentovala ČR úspěšně i na mezinárodních soutěžích nebo jsou držiteli i jiných ocenění. Svůj talent někteří dnes uplatňují a rozvíjejí již v rámci svého univerzitního studia, které letos zahájili.

Mezi oceněnými pedagogy jsou i několikanásobní držitelé této Ceny NFJH. Jsou to odborníci, kteří vychovali již několik talentovaných mladých badatelů či badatelek a stále v tom neúnavně pokračují. Bez jejich zapojení by Česká republika neměla tolik nadaných mladých lidí, s nimiž pojí nemalá očekávání.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena dne 10.9.1993. V roce 1998 byla podle nového zákona transformována na Nadační fond Jaroslava Heyrovského Zřizovateli nadace i nadačního fondu byli
Mgr. Jitka Černá, roz. Heyrovská, Michael Heyrovský, Ph.D., Mgr. Jitka Macháčková a Mgr. Petr Pajkrt.

Hlavní náplní činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. Účel nadačního fondu je naplňován především těmito aktivitami: udělováním Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského; navazováním a zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivci, kolektivy i institucemi, zabývajícími se vědeckou a technickou tvořivostí (školy, ústavy Akademie věd ČR, vysoké školy atp.); navazováním mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí; spoluprací na vysílání českých úspěšných řešitelů na zahraniční soutěže a soustředění; spolupodílením se na organizaci mezinárodních odborných soutěží v ČR; propagací odkazu prvního československého nositele Nobelovy ceny - profesora Jaroslava Heyrovského. Více informací na adrese http://www.njh.cz.

Ceny NFJH za rok 2023 převezmou

za vítězství v předmětových olympiádách:

Michal Janík– Matematická olympiáda – kategorie   A
Štěpán Mikéska – Matematická olympiáda – kategorie P – programování
Samuel Rosiar – Fyzikální olympiáda
Jiří Vestfál – Chemická olympiáda – kategorie   A
Hynek Martikan – Chemická olympiáda – kategorie   E
Matěj Pokorný – Biologická olympiáda
David Bálek – Astronomická olympiáda
Šimon Hradecký – Zeměpisná olympiáda
Jakub Mertlík – Geologická olympiáda
Vítek Souchop – Dějepisná olympiáda
Amálie Stoklasová – Olympiáda v českém jazyce

za úspěšné práce v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ):

Nikolas Pippal – v oboru 01 –Matematika a statistika, 1. místo
Janis Bojko – v oboru 03 – Chemie, 1. místo
Eliška Konečná – v oboru 03 – Chemie, 2. místo
Adriena Jedličková – v oboru 04 – Biologie a vědy o Zemi, 1. místo
Tereza Šustrová – v oboru 05 – Molekulární biologie, 1. místo
Linda Titzová – v oboru 11- Stavebnictví, architektura a design interiérů, 1. místo

Podporou českých talentovaných studentů a studentek se Nadační fond Jaroslava Heyrovského snaží naplňovat vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny. Slavnostní předávání Cen NF JH je tak každoročně načasováno k výročí jeho narození (*20.12.1890).

Osobnost Jaroslava Heyrovského představuje od roku 2009 široké veřejnosti ojedinělá putovní výstava Ústavu Heyrovského s názvem Příběh kapky (http://www.heyrovsky.cz), která má za sebou již 35 instalací.

Protože se slavnostní předání cen NFJH tradičně odehrává v prostorách Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, budou mít pozvaní hosté možnost seznámit se s Jaroslavem Heyrovským i prostřednictvím např. prvního polarografického přístroje z roku 1924, trvalého exponátu ve vestibulu budovy. Polarografii a její atributy představuje i monumentální dřevěný reliéf od akademického sochaře Lumíra Čmerdy (1930-2021) zdobící vestibul ústavu, který nese jméno Praha polarografická.

Kontakt:
Ing. Květa Stejskalová, CSc.
předsedkyně Správní rady NFJH
kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz
+420 266 053 265

TZ ke stažení zde

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy