Zahlavi

Biologické centrum AV ČR navštíví Erling Norrby, dlouholetý člen Nobelova výboru

07. 11. 2022

Profesor Erling Norrby, významná vědecká osobnost a dlouholetý člen Nobelova výboru, který se podílel na výběru laureátů Nobelovy ceny, přijal pozvání ředitele Biologického centra Akademie věd ČR, Libora Grubhoffera, a ve čtvrtek 10. listopadu 2022 zavítá do Českých Budějovic. Na půdě vědeckého kampusu bude mít přednášku, která je určena nejen pro studenty a vědecké pracovníky, ale také pro širokou veřejnost.

Erling Norrby působil jako profesor virologie na nejvýznamnější lékařské univerzitě v Evropě, Karolinska Institut (1972–1997), byl stálým tajemníkem Královské švédské akademie věd (1997–2003) a dlouholetým členem Nobelova výboru. Podílel se na výběru laureátů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a chemii. Je autorem pěti knih o Nobelových cenách (česky vyšly Nobelovy ceny a přírodní vědy, Academia 2013), poslední právě vychází: Nobel Prizes. Genes, Viruses and Cellular Signaling. Působil mimo jiné jako poradce Světové zdravotnické organizace nebo jako předseda virologické sekce Mezinárodní unie mikrobiologických společností.

Ve čtvrtek 10. listopadu ve 14 hodin přednese příspěvek o nejvýznamnějších milnících genetiky z pohledu Nobelových cen, od objevu genů a struktury DNA až po nové techniky, které umožnují psát a číst knihu života a které způsobily doslova revoluci v moderní biologii. Přednáška se uskuteční v posluchárně C2 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Kontakt:

Mgr. Daniela Procházková, referentka publicity, Biologické centrum AV ČR, tel. 387 775 064, 778 468 552, e-mail: daniela.prochazkova@bc.cas.cz


Anotace přednášky

A Nobel Prize Perspective on the Nature of Genes
prof. Erling Norrby

When Mendel’s rules for inheritance were rediscovered in 1900 new concepts like gene and mutation were proposed. However it took into the 1940s until it was understood that genes could be examined as biochemical entities. Developments were facilitated by use of phages infecting bacteria. The major breakthrough in the early 1950s was the identification of the physical double-helix structure of DNA as the central genetic material. However the most important discovery was the insight that DNA, with its four nucleotides, could serve as a triplet code to determine the position of individual amino acids out of a total of 20 in a specific polypeptide chain. Developments of techniques to read and write the books of life have revolutionized modern biology.

Erling Norrby has an MD and PhD from the Karolinska Institute, the School of Medicine, Stockholm. He was the professor of virology and chairman at the Institute for 25 years. During that time he also served as Dean of the Faculty of Medicine for 6 years and was deeply involved in the work on Nobel prizes in physiology or medicine for 20 years. After leaving the Institute he became Permanent Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences for six years. During this time he had overriding responsibility for the Nobel Prizes in Physics and Chemistry and was a member of the Board of the Nobel Foundation.

Prof. Dr. Erling Norrby

Avízo ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy