Zahlavi

Akademie představí výsledky trojice výzkumných programů Strategie AV21

14. 11. 2023

Vědecké týmy, vysoké školy, státní a veřejné instituce i firmy z praxe. Desítky subjektů, českých i zahraničních, spolupracují na celkem patnácti výzkumných programech, kterými Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské problémy. Tři z nich se budou prezentovat na konferenci Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu, která začíná dnes v pražském sídle AV ČR na Národní za účasti předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové, ministryně Heleny Langšádlové a 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Jiřího Drahoše.

Na konferenci budou uvedeny výsledky programů Světlo ve službách společnosti, Město jako laboratoř změny: stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečných a hodnotný život a Preklinické testování potenciálních léčiv.

Tomáš Mocek, vedoucí laserového centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech a koordinátor programu Světlo ve službách společnosti, se v prezentaci zaměří mimo jiné na možnosti a výhody laserového mikroobrábění pro průmysl, na vývoj technologie přesného opracování skla nebo na vzdělávací aktivity v laserové bezpečnosti.

Adéla Gjuričová, ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a koordinátorka programu Město jako laboratoř změny: stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, objasní, jak mezioborový výzkum měst může zvýšit připravenost aglomerací na důsledky klimatické změny, zlepšit technologické aspekty památkové péče i pochopit vývoj a historii lidských sídlišť a jejich důsledky v současnosti.

Jan Kopecký, ředitel Fyziologického ústavu AV ČR a koordinátor programu Preklinické testování potenciálních léčiv, představí Centrum preklinického testování a to, jak usnadňuje transfer výsledků základního výzkumu slibných terapeutických látek do komerční sféry a do klinické praxe. Bez preklinického testování na zvířatech totiž nelze přistoupit ke klinickým testům na pacientech.

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Strategie AV21 reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Prvních 15 výzkumných programů je již ukončeno, dalších 15 se aktuálně řeší a jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

„Témata jako energetická budoucnost České republiky, nové technologie, zdraví občanů nebo umělá inteligence představují složité okruhy problémů, jejichž řešení vyžaduje široce založený interdisciplinární výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný,“ zdůrazňuje Jiří Plešek, předseda Rady Strategie AV21 a člen Akademické rady AV ČR pověřený koordinací a koncepčním rozvojem Strategie AV21.

Více informací: https://strategie.avcr.cz/

Tisková zpráva ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy