Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

18. 9. 2020
Senioři se zájmem o dějiny 20. století se budou moci vzdělávat také prostřednictvím nového webového portálu. Kromě audiovizuálního obsahu jim nabídne i možnost sociálního kontaktu. Web připraví vědci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.
16. 9. 2020
Vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně nalezli nový způsob, jak laserovými paprsky během několika minut analyzovat schopnost bakteriofágů potlačit infekci, která odolává antibiotikům. Výsledky přinášejí v rozmezí několika hodin až dní.
15. 9. 2020
Laureáty ceny, která připomíná zakladatele československé hmotnostní spektrometrie, se stali Patrik Španěl, David Smith a Anatolii Spesyvyi. Vědci působí na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, kde celý život pracoval i Vladimír Hanuš.
14. 9. 2020
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Národní zoologická zahrada Bojnice a Hnutí DUHA Olomouc zahájily projekt, který bude monitorovat kočku divokou na česko-slovenském pomezí. Cílem je zjistit přítomnost tohoto zvláště chráněného a ohroženého druhu v různých typech biotopů.
11. 9. 2020
Tým vědců z Ústavu experimentální medicíny AV ČR se podílel na vývoji patentu na zařízení pro testování toxicity složitých směsí znečišťujících látek v ovzduší. Toxikologický inkubátor je schopen testovat například emise spalovacích motorů v reálném provozu.
10. 9. 2020
Začíná projekt STRENCH, který si klade za cíl mimo jiné zahrnout strategickou ochranu památek před živelnými pohromami do národních a regionálních politik států (nejen) Střední Evropy. Účastní se ho také Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.