Zahlavi

Archiv Fotoreportáže

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
21. 06. 2024

„Do Českého ráje cesta příjemná je…“ zpívá se ve známém hitu Ivana Mládka. A nezbývá než souhlasit. Navíc není mnoho výzkumných pracovišť, kde vám nabídnou pohoštění přímo „ze zahrádky“. V tomto případě dokonce z vlastního jabloňového sadu. Nacházíme se totiž ve Střížovicích u Turnova ve Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám, pracovišti Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

26. 04. 2024

Atmosférická stanice Křešín u Pacova je součástí Národní atmosférické stanice Košetice. Provozuje ji CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR a zaměřuje se na studium dopadů globální změny klimatu. V areálu mají své přístroje i další instituce, například Ústav chemických procesů AV ČR, ČHMÚ a centrum RECETOX spadající pod Masarykovu univerzitu. Dominantou stanice i místní krajiny je čtvrt kilometru vysoký ocelový stožár. O stanici jsme psali v článku Stožár badatel v oficiálním čtvrtletníku Akademie věd ČR A / Magazín.

12. 04. 2024

Kašperské Hory – město plné zlata a skvělých příležitostí… Muzeum seismometrie provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR je vzdáleno jen pár kilometrů od centra města. Nachází se v nově zrekonstruované budově seismické observatoře, kde jsou k vidění historické seismometry a registrační aparatury. Součástí prohlídky je rovněž dobrodružná procházka štolou Kristýna, kde se dříve těžilo zlato. Seismická stanice byla založena v šedesátých letech 20. století a jde o jednu z nejcitlivějších světových stanic, která má vynikající podmínky pro registraci dlouhoperiodických seismických signálů.

13. 11. 2023

Největší vědecký festival v České republice se uskutečnil v týdnu od 6. do 12. listopadu 2023. Akce určená zejména pro zájemce o novinky a zajímavosti z oblasti vědy a výzkumu probíhala na 22 místech České republiky. Při pondělním slavnostním zahájení Týdne akademie věd ČR předala předsedkyně Eva Zažímalová ceny za popularizaci. Převzali si je tři vědci – mikrobiolog Miloslav Šimek, polymerní fyzik Jiří Kotek a historik Martin Jemelka. Organizátoři si pro návštěvníky připravili například přednášky, workshopy, výstavy a dny otevřených dveří na pracovištích Akademie věd nejen v hlavním městě, ale i v regionech. Některé z akcí byly přenášené naživo a jejich záznam je možné zhlédnout na kanálu YouTube.

21. 07. 2023

Jsou místa k toulkám ve městě, která nikdo neplánoval, a jsou městské krásy, které nikdo nezamýšlel ukazovat. Jsou tváře města, jež nejsou součástí jeho oficiálního obrazu ani kurikula. V téměř každém městě – Prahu nevyjímaje – najdeme místa, která na první pohled nejsou zrovna líbivá. Proč tu ten prostor je? Jak vznikl a k čemu slouží? Něco zde je, něco se zde děje, ale je to těžko uchopitelné… Zamyšlení nad podobnými místy nabízejí autoři z Centra pro teoretická studia UK a AV ČR ve výpravné monografii Město naruby – Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, vydané v Nakladatelství Academia.

05. 04. 2023

Podobá se světoznámému anglickému monumentu Stonehenge, je ovšem o 1500 let starší. K čemu pravěký rondel na okraji obce Vinoř sloužil? Mohl plnit náboženské funkce, nebo byl snad místem každodenního setkávání našich dávných předků? Kdo a proč tuto kruhovou stavbu vybudoval? Na tyto i další otázky by měl odpovědět výzkum vedený pražským Archeologickým ústavem AV ČR. Odborníci mají ojedinělou příležitost místo prozkoumat, a to téměř v celém rozsahu.

11. 01. 2023

Po dvouleté pauze vynucené pandemií covidu-19 se v úterý 10. ledna 2023 v Národním divadle v Praze opět uskutečnilo slavnostní novoroční představení, které spolupořádala Akademie věd ČR. Své spolupracovníky, kolegy, přátele, vědce a vědkyně, členy vlády a parlamentu a další vážené hosty tentokrát pozvala na komediální operu Lazebník sevillský Gioachina Rossiniho. Podle předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové patří věda a umění neodmyslitelně k sobě a pomáhají nám překonat i těžké chvíle. Ve svém projevu před představením připomněla, že Akademie měla v minulosti umění přímo v názvu. Předchůdkyně dnešní instituce vznikla v roce 1891 jako Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.   

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

09. 01. 2023

Laboratoř plazmových technologií, detašované pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, se nachází v nenápadné přízemní budově v průmyslovém areálu v pražských Letňanech. Experimenty, na kterých pracují zdejší odborníci, spadají především do oblasti základního výzkumu, ale výsledky přesahují i do aplikační sféry. Využití mohou najít například i v tokamaku, kde běžné konstrukční materiály nestačí. „Podílíme se na vývoji speciálních materiálů, které odolají vysokým tlakům, teplotám a působení plazmatu uvnitř reaktoru,“ vysvětluje vedoucí laboratoře Marek Janata.

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

28. 12. 2022

Obec Jenštejn se nachází severovýchodně od Prahy. Turistu by červená značka zavedla ke zřícenině stejnojmenného hradu, najdeme tu ale také náves s kapličkou, na které se nachází jedna zajímavá brána – vede do areálu Depozitáře a Digitalizačního centra Knihovny AV ČR. Původně tři statky, dnes místo, kde se nacházejí dvě odborná pracoviště, jejichž účel a činnost ocení zejména milovníci knih.

30. 11. 2022

Milešovka je se svou výškou 837 metrů nad mořem nejvyšší horou Českého středohoří a dominantou svého okolí. Na počátku 20. století zde vznikla meteorologická observatoř, která je v provozu nepřetržitě až do současnosti. Dnes má pozorovatelnu na Milešovce na starosti Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Na Hromovou horu, jak se jí kdysi dávno také říkalo, jsme se zajeli podívat. Průvodcem nám byl vědec a popularizátor Petr Zacharov.