Zahlavi

Tekutiny v pohybu

14. 03. 2015

160314-E.Feireisl.jpgProf. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
(tým Evoluční diferenciální rovnice, Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)

Zabýváme se vlastnostmi matematických modelů jevů v neživé (i živé) přírodě, které se vyvíjejí v čase. Na jednoduchých příkladech modelů tekutin si ukážeme, jak naše práce vypadá a co jsou nejdůležitější otázky, které si moderní matematika v této souvislosti klade. Na závěr budou uvedeny nejvýznamnější již dosazené výsledky i velké otevřené problémy.