Zahlavi

Současné přístupy k výzkumu výtvarného umění a architektury

14. 03. 2015

160314-kolektiv_UDU.jpg PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., a kolektiv
(tým Oddělení umění 19.- 21. století, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)

Prezentace představí nejdůležitější výsledky vědecké činnosti týmu od roku 2010 do současnosti. V tomto období se přesouval důraz od „velkých vyprávění“ k novému typu „ networkingových“ projektů, otevřených široké mezinárodní a mezioborové spolupráci, jejichž nejvýznamnějším příkladem je dlouhodobý projekt „Comparative Avant-Garde“, založený v Praze za účasti badatelů z patnácti zemí.cti zemí.