Zahlavi

Složitost výpočtů a složitost důkazů

14. 03. 2015

160314-P.Pudlak Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
(tým Logika a teoretická informatika, Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)

Náš tým pracuje v několika oborech matematické logiky a teoretické informatiky. V logice se zaměřujeme na důkazovou složitost a teorii množin, v teoretické informatice na výpočetní složitost. Ve své presentaci vysvětlím, proč je studium výpočetní složitosti důležité a jak souvisí s matematickou logikou. Také stručně zmíním některé naše výsledky.