Zahlavi

Seminář: ROLE VÝZKUMU A REGULAČNÍCH AUTORIT PŘI APLIKACI NANOMATERIÁLŮ V MEDICÍNĚ

22. 03. 2017

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
pořádají seminář spojený s diskusí na téma

ROLE VÝZKUMU A REGULAČNÍCH AUTORIT PŘI APLIKACI NANOMATERIÁLŮ V MEDICÍNĚ

Tomáš Boráň (SÚKL) - Vývoj nanomateriálů pro použití v medicíně z pohledu regulační autority
Jana Horáková (TU Liberec) - Vývoj a testování zdravotnických prostředků na bázi nanovláken
Tomáš Suchý (ÚSMH AV ČR) - Vývoj nosiče antibiotik na bázi nanostrukturovaných vrstev: cesta z laboratoře

Semináře se účastní zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv z Oddělení klinického hodnocení léčiv,
Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků, Oddělení posuzování farmaceutické
dokumentace klinických hodnocení, Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace biologických
přípravků včetně klinického hodnocení a Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných
léčivých přípravků.

Seminář se koná ve středu dne 22. března 2017 od 10:00 hod. v přednáškové místnosi Ústavu
struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň.

Srdečně zve
Tomáš Suchý
předseda Společnosi pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.

Seminář je pořádán v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci – Strategie AV21

Pozvánka v PDF, zde.