Zahlavi

Seminář: Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice

25. 09. 2017

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR ve spolupráci se San Diego State University a Geofyzikálním ústavem AV ČR vás srdečně zvou na seminář „Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice“.

kdy: 25. září 2017, 13:00 – 16:00

kde: Akademie věd ČR Národní 3, Praha 1, sál č. 206

Akce je určena odborné a laické veřejnosti. Účast je bezplatná.
Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

Kvůli omezené kapacitě přednáškového sálu Vás žádáme o potvrzení účasti nejpozději do pátku 22. září 2017 na email: irsm@irsm.cas.cz