Zahlavi

Racionální nepozornost a experimentální ekonomie

14. 03. 2015

160314-NHU_Kejak Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
(tým Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.)

Teorie racionální nepozornosti modeluje chování lidi rozhodujících se v různých situacích, přičemž jejich schopnost zpracovávat dostupné informace je omezena na bázi Shannonovi teorie informace. Dle této teorie jsou lidé nepozorní, ale zároveň jsou schopni si vybírat, které informace zpracovat pečlivěji a které vůbec ne. Tento přístup má potenciál vysvětlit některá klíčová zjištění behaviorální ekonomie, a zde ji budeme demonstrovat na příkladech její úspěšné aplikace.
Moderní proud ekonomie nazývaný experimentální ekonomie využívající experimentálních metod pro hlubší pochopení ekonomického rozhodování umožňuje získávat nová závazná empirická zjištění a také testovat a ověřovat ekonomické teorie, zvláště v oblasti mikroekonomie. V prvé oblasti stručně představíme výsledky experimentů v rozvojových zemích týkajících se behaviorálních základů tzv. mikro půjček a také sérii experimentů odhalujících změny v sociálním chování a ochotě spolupracovat v populacích vystavených závazným konfliktům, jako jsou občanské války. V druhé oblasti ukážeme úspěšné využití experimentů měřicího diskriminaci minorit na pracovním a nájemním trhu. S pomocí nových technologií měřicích proces získávaní informací (např. míru pozornosti při čtení životopisu) testuje tento experiment teorii racionální nepozornosti. Jeho výsledky nastiňují nové nástroje (politiky), které by mohly pomoci snížit tuto diskriminaci.