Zahlavi

Proč je ve vědě stále málo žen?

20. 03. 2017

Americké centrum Vás zve na přednášku

Proč je ve vědě stále málo žen?

Kdy: 20. března 2017, 17:30

Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana

Jaká je kariérní zkušenost žen, které se věnují vědecké práci a pracují v technických oborech, a jak se dá ovlivnit veřejné mínění, aby bylo profesní zapojení žen v oborech STEM vyšší? O tom budou diskutovat prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,1. předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR), prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze a prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., vědecká pracovnice Laboratoře buněčné a molekulární imunologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Účast rovněž přislíbila, pokud dovolí pracovní povinnosti, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., členka Akademické rady AV ČR a navržená předsedkyně AV ČR pro období 2017–2021.

Moderátorkou panelové diskuze bude Mgr. Marcela Linková, Ph.D., vědecká pracovnice a vedoucí oddělení Centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Více informací http://www.americkecentrum.cz/program/lecture/proc-je-ve-vede-stale-malo-zen-diskuse