Zahlavi

Předpoklady, formy a aspekty „dlouhé systémové změny“ 1980-2000

14. 03. 2015

160314-M.Kopecek PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
(Oddělení pro studium pozdního socialismu a post-socialismu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Výzkum týmu usiluje o historizaci našeho současného pohledu na systémové a společenské změny od pozdního socialismu k liberální demokracii po roce 1989. Vychází z předpokladu, že to, co se v současné sociálně-vědní literatuře i publicistice nazývá “neoliberální řád”, bylo umožněno nikoliv pouze importem západních politických a kulturních vzorců, nýbrž také řadou intelektuálních, mentálních i socio-kulturních kontinuit s dobou pozdního socialismu. Tyto předpoklady a hypotetické kontinuity v době trvání “dlouhé systémové změny” (orientačně 1980-2000) jsou hlavním předmětem studia týmu, které probíhá v několika oblastech, jako jsou dějiny disentu a tzv. post-disentu, studium před i polistopadového parlamentarismu resp. formy expertního a technokratického vládnutí v pozdním socialismu a post-socialismu.