Zahlavi

Odborný pracovní seminář: Národní parky České republiky

04. 04. 2017

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR
si Vás dovoluje pozvat na

odborný pracovní seminář: Národní parky České republiky

úterý 4. dubna 2017, 13:00–16:00 hod.

sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

České národní parky jsou jedinečné oázy přírodního bohatství, jejich role pro vědu, výzkum a výchovu je nezastupitelná. Seminář zmapuje dosavadní výsledky zkoumání. Zaměří se na společné rysy ochrany a managementu přírodně nejcennějších území národních parků. Zdůrazní naléhavou potřebu jejich uchování a rozvoje v duchu přírodních procesů. Upozorní i na bílá místa ve výzkumu přírody národních parků a pokusí se iniciovat náměty pro další vědecké zkoumání a budoucí výzkumné projekty.

Moderovat bude doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.

PROGRAM

Příroda: monitoring – věda – aplikace.
Hodnoty, zkušenosti a perspektivy našich národních parků.

13:00 Úvod
Ing. Jan Rejzek, vedoucí oddělení národních parků MŽP ČR

13:25 Národní park Šumava
Mgr. Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava

13:50 Národní park České Švýcarsko
Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy NP České Švýcarsko

14:15 Národní park Podyjí
Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Správy NP Podyjí

14:40 Krkonošský národní park
Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP

15:05 Závěrečné slovo
Prof. Ing. Josef Fanta, CSc.

15:30 Diskuse

16:00 Závěr

Těšíme se na vaši účast

MUDr. Radim Šrám, DrSc. předseda Komise pro životní prostředí AV ČR
(tel.: 241 062 596, e-mail: sram@biomed.cas.cz)

Vyřizuje:
Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR, tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz