Zahlavi

Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

06. 06. 2017

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR pořádá:

Seminář a diskuse na téma:

Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

 

Datum konání:  6. června 2017, 9:00 – 13:00 hodin

Místo konání:  Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206

 

Cílem semináře je představit:

- Regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám

- Přístupy a zkušenosti v zahraničí

- Legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy

- Postup při přípravě liniových staveb

(Územní plánování; IG průzkumy pro projekt stavby; Projektová příprava stavby; Postup při realizaci

a sledování liniových staveb)

Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků

z ÚSMH AV ČR v. v. i., ČGS a MD ČR.

 

Účast na semináři je bezplatná .

Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

 

Pozvánka s programem ke stažení ZDE.