Zahlavi

Grafen

14. 03. 2015

160314-Solcova Ing. Olga Šolcová, DSc.
(Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství, Ústav chemických procesů AV ČR)

Vědecký tým se dlouhodobě orientuje na řešení aktuálních vědecko-výzkumných problémů věnovaných fundamentálnímu rozvoji oboru  chemického inženýrství a vývoji nových technologií pro rozvoj moderní společnosti. V současné době je pozornost věnována především vývoji nových palivových článků na bázi nanoplatiny, pro čistý pohon automobilů, využití tenkých vrstev oxidů titanu a zinku pro senzorová čidla aminokyselin a UV dozimetrů pro bezpečné slunění. K dalším vyvíjeným technologiím patří nejen komplexní řešení úplného vyčištění kontaminovaných vod včetně odstranění endokrinních disruptorů a dalších farmaceutik, ale i nové biotechnologické procesy zaměřené na bezodpadové využití řas, mikroorganismů, rostlin i živočišných zbytků ze zemědělsko-potravinářského sektoru. Příkladem je proces pro využití odpadního peří jako zdroje cenných surovin, nutričních přísad do krmiv pro ryby či hospodářská zvířata, nebo též jako stimulátorů růstu rostlin.