Zahlavi

Grafen

14. 03. 2015

160314-Kalbac RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
(Oddělení nízkodimezionálních systémů, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i.)

Grafen patří mezi nové uhlíkové nanostrutury, jež v poslední době budí nebývalou pozornost. Tento materiál za svou popularitu vděčí zejména svým zajímavým vlastnostem a možnostem praktického využití. Na druhou stranu se ukazuje, že pro některé aplikace může být elektronická struktura grafenu limitujícím faktorem a je nutno ji modifikovat. V přednášce budou presentovány přístupy našeho týmu, které by mohly vést k rozšíření možností využití grafenu zejména pro nanoelektronická zařízení a pro aplikace v oblasti senzoriky.