Zahlavi

Buněčný osud a jak ho dokážeme ovlivnit

14. 03. 2015

160314-Bartunek RNDr. Petr Bartůněk, CSc.
(Oddělení buněčné diferenciace a CZ-OPENSCREEN, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)

V naší laboratoři studujeme procesy, které důležitým způsobem ovlivňují chování a osud buněk. Používáme růstové faktory a malé molekuly jako nástroje k jejich manipulaci. Studujeme signální dráhy a zajímá nás jejich vzájemná interakce ve vztahu k normálnímu vývoji organismů a také jejich deregulace v případě nádorového zvratu. V experimentech využíváme rybí, kuřecí a myší modelové organismy a dále primární buňky pocházející z lidských normálních i nádorových tkání. Evoluční vzdálenost modelových organismů podtrhuje konzervovanost procesů, které studujeme. Unikátních výsledků dosahujeme díky využití široké palety moderních biologických, biochemických a bio- a cheminformatických metod. Naším cílem je pochopit molekulární mechanismy patologických procesů v buňce a možnosti jejich ovlivnění, a tím přispět do procesu hledání a vývoje potenciálních léčiv.