Zahlavi

Výzkumné centrum se zaměří na etiku environmentalismu a nových technologií

27. 01. 2023

Jak rozlišit eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií? A jak správně nastavit pravidla, která mají v naší společnosti regulovat vývoj a využívání umělé inteligence? To jsou některé z otázek, kterými se budou zabývat odborníci v novém mezinárodním výzkumném Centru pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P). Centrum vzniklo při Filosofickém ústavu AV ČR a svou činnost oficiálně zahájilo 24. ledna 2023.

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. To se však brzy změní. Koordinátor projektu Petr Urban z Filosofického ústavu AV ČR k tomu dodává: „Komunikační technologie, biotechnologie či umělá inteligence zásadně proměnily náš svět a důsledky tohoto vývoje jsou nezvratné. Vidíme například, jak umělá inteligence umožňuje sběr ohromného množství dat o každém z nás, která mohou být využita k prosazování různých ekonomických a politických zájmů na úkor našich práv a svobod.“

Vznik centra podpoří prestižní evropský grant ERA Chairs, který je součástí programu Horizon Europe, zaměřeného na financování výzkumu a inovací. Centrum se bude věnovat systematickému výzkumu etických problémů spojených s environmentální krizí, vztahu člověka k životnímu prostředí, změně klimatu, vývoji umělé inteligence a využívání nových technologií.

Cílem je přivést na Filosofický ústav AV ČR špičkové zahraniční výzkumníky a stát se národním lídrem a respektovaným mezinárodním partnerem v oblasti etického výzkumu, což už se do značné míry daří. Nové pracoviště totiž vzniká v úzké spolupráci s Markem Coeckelberghem z Vídeňské univerzity, který patří k významným světovým odborníkům v oboru filozofie techniky.


Oficiálního otevření nového centra na Filosofickém ústavu AV ČR se zúčastnil také odborník na filozofii techniky Mark Coeckelbergh.

Zaměří se rovněž na odborné poradenství směrem k orgánům české státní správy a na rozvoj veřejných politik, které s etickými otázkami nových technologií a životního prostředí souvisejí. V plánu jsou vzdělávací akce pro veřejnost, jež by měly přispět k informované diskusi o celospolečensky závažných tématech, která se dotýkají každého z nás.

„V našem ústavu letos začalo fungovat oddělení aplikované filosofie a etiky. Reagovali jsme tak na potřebu řešit etickou stránku problémů aktuálního společenského zájmu,“ říká ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček. Založení Centra pro environmentální a technologickou etiku – Praha posouvá tyto snahy do mezinárodní roviny.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy Filosofického ústavu AV ČR
Foto: Filosofický ústav AV ČR

Licence Creative CommonsText je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

 

Přečtěte si také