Zahlavi

Program Akademie věd PRAK usnadní cestu jedenácti projektů do praxe

26. 02. 2024

Rozvoj inovativní metody pro výuku dějepisu, transfer technologie kompaktní optické pinzety nebo vyvinutí modelu poskytování dat o klimatické změně. I tyto vědecké záměry podpoří druhé kolo Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR, zkráceně PRAK. Celkem letos pomůže rozvíjet jedenáct projektů částkami v řádu statisíců korun.

„V Akademii věd dlouhodobě pracujeme na systematičtější podpoře transferu znalostí a technologií. Perspektivním projektům proto chceme cestu k uplatnění usnadnit,“ říká místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová, která má transfer v gesci. Jak věří, PRAK i v druhém kole vědcům pomůže, aby se soustředili hlavně na badatelskou práci.

Její slova potvrzuje Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV), které program administruje a řídí: „PRAK je nástroj pro zrychlení přenosu poznatků do praxe. Umožňuje financovat činnosti, na které doposud pracoviště často neměla peníze. Program se širokým záběrem a zacílením na všechny ústavy Akademie věd chceme vyhlašovat dvakrát ročně.“

Do druhého kola přihlásily vědecké týmy z 15 pracovišť celkem 22 projektů. Hodnoticí panel podpořil jedenáct z nich na základě tří kritérií. Posuzoval jejich ambicióznost, tedy originalitu a potenciální přínos, a proveditelnost s ohledem na poskytnuté prostředky a časový plán. Hodnotitelé přihlíželi i k tomu, do jaké míry mohou navržené aktivity vést ke stanoveným cílům.

„Počet přihlášek je přiměřený vzhledem k tomu, že jsme druhé kolo zorganizovali už po šesti měsících. Hodnotitelé potvrdili, že se úroveň přihlášek zlepšila. Mnozí žadatelé chtějí uplatnit své vynálezy jako spin-off, což nás potěšilo,“ poznamenává Martin Smekal a dodává, že se CeTTAV bude snažit, aby výrazněji rozšířilo povědomí o programu a příště se zapojilo více pracovišť Akademie věd.

Transfer vědy jako důležitý úkol i poslání
Odborníci z CeTAV pomáhají vědcům z pracovišť Akademie věd ČR k uplatnění výsledků jejich výzkumů v praxi dlouhodobě. Jak zdůrazňuje vedoucí oddělení projektů transferu Michal Beluský, důležitým efektem „PRAKu“ je i zpětná vazba hodnotitelů. „Podporu chceme poskytovat úspěšným, ale zároveň i neúspěšným projektům. Nové kolo PRAKu se vyhlašuje každých šest měsíců. Pracovištím nabízíme zapracování zpětné vazby hodnotitelů do nového, vylepšeného návrhu, připraveného ve spolupráci s CeTTAV.“

Prostředky programu PRAK poskytuje Akademie věd ČR, která v prvním kole podpořila deset projektů. Druhé vyhlásila Akademie věd ČR koncem loňského roku. Uchazeči představili hodnoticímu panelu své projekty v lednu 2024, jejich pořadí potvrdila Rada PRAK. Vybrané návrhy na podporu schválila Akademická rada AV ČR 31. ledna 2024. Dotace je poskytnuta do konce roku 2024.


Podpořené projekty:

Hmotnostní fotometrie s fázovým a polarizačním měřením – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Úpravy povrchů funkčními polymerními kartáči pro senzorové chipy (spin-off) – Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Komercializace programu CrysTBox (licence) – Fyzikální ústav AV ČR
Laser microstructuring of moulds for the plastic industry (spin-off) – Fyzikální ústav AV ČR
Měření parametrů optických elementů a systémů metodou absolutní interferometrie (spin-off) – Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Heyrovský Instrument Boutique (spin-off) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
HistoryLab: dílna pro archiv i školu (licence) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Kompaktní optické pinzety (licence) – Ústav přístrojové techniky AV ČR
Pulzující vodní paprsek pro odstraňování nánosů z lodních trupů (spin-off) – Ústav geoniky AV ČR
ClimRiskPRO: poskytování dat o budoucím klimatu komerčním i veřejným subjektům (licence) – Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Aplikace pro komplexní analýzu perfuzometrických magnetickorezonančních obrazů (licence) – Ústav přístrojové techniky AV ČR

Text: Zuzana Dupalová a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také