Zahlavi

CzechGlobe získal certifikaci ISO 27001. Pomůže mu získat nové projekty

16. 05. 2024

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) dosáhl významného milníku – jako první z ústavů Akademie věd ČR získal certifikaci ISO 27001, což je mezinárodní norma pro systémy managementu informační bezpečnosti. Toto ocenění je nejen uznáním vysoké úrovně zabezpečení dat a informačních systémů ústavu, ale také klíčovým prvkem pro další rozvoj jeho výzkumných aktivit.

„Certifikace ISO 27001 je globálně uznávaným standardem, který stanovuje požadavky na zabezpečení a ochranu informací. Pro vědecké instituce je zvláště důležitá, protože zajišťuje, že všechna cenná aktiva, včetně výzkumných dat a osobních údajů, jsou chráněné proti neoprávněnému přístupu i změně. Máme také nastavené postupy pro jejich adekvátní dostupnost,“ říká Aleš Roček, který se na implementaci normy podílel. „Získání této certifikace nejenže zvyšuje důvěru partnerů a financujících organizací. Otevírá také dveře k novým spolupracím a výzkumným projektům, které vyžadují vysokou úroveň informační bezpečnosti,“ zdůrazňuje.

Pro pracoviště, jež se zabývá výzkumem globálních změn, je zajištění ochrany dat klíčové. ISO 27001 umožňuje ústavu efektivněji spravovat a ochraňovat výzkumná data, což přináší zvýšenou integritu a věrohodnost výsledků. „Tato certifikace dále podporuje implementaci nejlepších postupů IT a zlepšuje celkovou IT infrastrukturu ústavu. To je zásadní pro zvládání velkých datových sad, s nimiž se výzkumníci setkávají,“ poznamenal vedoucí oddělení informačních technologií Vladimír Hebelka.  

Podle vědeckého tajemníka Jiřího Kolmana certifikace ISO 27001 přispívá k dalšímu posílení reputace ústavu jakožto excelentního vědeckého centra, které klade důraz na kvalitu a bezpečnost výzkumu. „Tím, že ústav demonstruje schopnosti v oblasti ochrany a správy informací, posiluje pozici v mezinárodním výzkumném prostředí. Umožňuje nám to lépe konkurovat při žádostech o mezinárodní granty a projekty, které často vyžadují striktní dodržování pravidel informační bezpečnosti,“ doplňuje.

Kromě nové certifikace ISO27001 obhájil ÚVGZ i certifikace z předchozích let standardu managementu kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001.

O významu certifikace ISO pro akademická pracoviště se dozvíte více v AB / Akademickém bulletinu z ledna 2023.

Zveřejnila: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také