Partnerské organizace

 

Bilaterální spolupráce je realizována na základě smluv uzavíraných mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi. V závislosti na podmínkách smluv je možno spolupracovat formou projektů, studijních pobytů, nebo účastí na konferencích. 

 

Argentina, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Německo, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vietnam

 

 

Argentina

Mgr. Danuše Pazourková

 Pobyt do 90 dní bez víza. Platnost pasu ještě 1/2 roku po ukončení pobytu.

 

Národní rada pro vědecký výzkum a technologie (CONICET)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se plánuje na jaře 2018 - předpokládá se přechod na projekty Mobility Plus (MPP)

Studijní pobyty

 • kvóta: cca 21 dní/rok
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení (souhlas s vysláním na české straně není zárukou přijetí na argentinské straně – každá žádost je posuzována individuálně a možnost přijetí je vázána na finanční možnosti CONICET)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem
 • CONICET hradí paušál ve výši 1 500 arg. pesos / den určených na stravné, kapesné, ubytování a případné vnitrostátní cestovné

 

 

 

Belgie

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Research Foundation - Flanders (FWO) - Vlámsko

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018 

 

Fund for Scientific Research (FNRS)  - Valonsko

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • instituce Valonského společenství
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2019 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019

  

 

 

Bělorusko

Mgr. Petra Revická

Vízová povinnost, více informací: http://czech.mfa.gov.by/cs/consular_issues/visas/

 

Národní akademie věd Běloruska (NASB)

Studijní pobyty

 • spolupráce ve všech vědních oblastech
 • pobyty jsou možné pouze na pracovištích NASB
 • kvóta:  42 dní/rok
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci každoročního výběrového řízení (nutný zvací dopis od přijímacího pracoviště) 
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi přesný termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem
 • NASB hradí stravné, kapesné a ubytování
 • účast na konferencích pořádaných NASB možná, konferenční poplatky hradí účastník 

   

 

 

Brazílie

Mgr. Danuše Pazourková

 

Brazilská akademie věd (ABC)

V současné době spolupráce neprobíhá, Brazilská akademie věd není schopna financovat pobyty zahraničních vědeckých pracovníků, hledá nový způsob financování. Probíhají jednání. 

 

Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq)

V současné době spolupráce neprobíhá, řeší se konkrétní podmínky realizace uzavřené Dohody.

 

 

 

Bulharsko

Mgr. Danuše Pazourková


Bulharská akademie věd (BAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2019 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019 

Studijní pobyty

 • kvóta: cca 14 dní/rok
 • studijní pobyty mohou být realizovány pouze na pracovištích BAS, účast na konferencích jen u akcí pořádaných nebo spolupořádaných BAS
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem
 • BAS hradí stravné ve výši 40 BGN/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu), konferenční poplatek není hrazen

 

 

   

Černá Hora

Bc. Julie Smilnická

Akademie věd a umění Černé Hory (CANU)

 •  v současné době spolupráce neprobíhá

 

 

 

Čína

Mgr. Petra Revická

Vízová povinnost, více informací: http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

 

Čínská akademie věd (CAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce v rámci I. a II. vědní oblasti (pracoviště CAS)
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2019 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019

  

Čínská akademie společenských věd (CASS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce v rámci III. vědní oblasti (pracoviště CASS)
 • doba realizace: 3 roky
 • výběrové řízení na období 2018-2020 již bylo ukončeno (probíhá hodnocení)
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2020.

 

Čínský národní fond pro přírodní vědy (NSFC)

 

 

Egypt

Mgr. Danuše Pazourková

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=VisaAkademie pro vědu a technologie Arabské Egyptské republiky (ASRT)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018 

Studijní pobyty

 • kvóta: cca 70 dní/rok
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení (nutný zvací dopis od přijímacího pracoviště)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem
 • ASRT hradí stravné ve výši 120  EGP, ubytování se snídaní a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)

 

 

Estonsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Estonská akademie věd (EstAV) 

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2015-2017 naleznete zde
 • výběrové řízení na období 2018-2020 již bylo ukončeno (probíhá hodnocení)
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2020.

  

 

Chorvatsko

Bc. Julie Smilnická


Chorvatská akademie věd a umění  (HAZU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá

 

  

Indie

Bc. Julie Smilnická

 Vízová povinnost, více informací: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa 

 

Indian National Science Academy (INSA)

Studijní pobyty

 • spolupráce v rámci I. a II. vědní oblasti
 • kvóta: 60dní/rok
 • studijní pobyty mohou probíhat ve výzkumných organizacích a na vysokých školách v Indii
 • zájemci podávají žádost o pracovní cestu v rámci každoročně vyhlašovaného výběrového řízení (nutný zvací dopis od příjmacího pracoviště)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem
 • INSA hradí diety ve výši 2 000 INR na osobu a den nebo 60 000 INR na osobu a měsíc a zajišťuje ubytování v ubytovacích zařízeních přijímajících pracovišť (pokud takové ubytování není k dispozici, hradí INSA ubytování do výše 5 000 INR/noc)

 

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)

 

 

Itálie

Mgr. Danuše Pazourková 
 

Národní rada pro výzkum (CNR)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018 - plánuje se přechod na projekty Mobility Plus (MPP)

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Studijní pobyty (ZPC)

 • spolupráce v rámci 1. sekce I. vědní oblasti
 • kvóta: dle dohody s partnerem
 • zájemci podávají žádost o pracovní cestu v rámci každoročně vyhlašovaného výběrového řízení (účast na konferencích není možná)
 • v případě schválení se vědecký pracovník spojí přímo s pobočkou INFN a dojedná podrobnosti (termín). Kontaktní osobu sdělí referent.
 • INFN hradí paušál 70 EUR/den určenou na stravné a ubytování

 

 

Izrael

Mgr. Petra Revická

Vízová povinnost pro pobyty delší 90 dnů, více informací: http://embassies.gov.il/Praha/ConsularServices/Pages/Viza.aspx

 

Finanční dotace na spolupráci s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli v r. 2018

Dne 9. ledna 2018 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o finanční dotaci určenou pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli. Podpořené aktivity v rámci této výzvy musí být realizovány nejpozději do 31. 10. 2018.

Formulář žádosti je k dispozici ke stažení zde. Kopii žádosti, opatřenou podpisem ředitele/ředitelky pracoviště AV ČR a razítkem, je třeba zaslat elektronicky (pdf) na adresu revicka@kav.cas.cz nejpozději do 9. února 2018.

Dotaci lze čerpat na tyto aktivity:

a)  krátká návštěva (do 1 týdne) význačného izraelského vědeckého pracovníka na  pracovišti AV ČR (seminář, přednáška apod.);

b)  krátkodobý pracovní pobyt (do 3 týdnů) začínajícího vědeckého pracovníka z pracoviště AV ČR na  prestižním vědecko-výzkumném pracovišti v Izraeli.

Dotaci lze čerpat výlučně na cestovní a pobytové náklady (ubytování v ČR do výše 1.600 Kč/os./noc), diety a kapesné dle zákonné normy, cestovní zdravotní pojištění a víza (výhradně pro krátkodobé pobyty vědeckých pracovníků v Izraeli).

Upřednostněny budou žádosti z pracovišť AV ČR, která v předešlých výběrových řízeních v r. 2016 a 2017 žádost o dotaci nepodávala či čerpala dotace v malé míře.

V případě, že pracoviště bude žádat o dotaci na více než jednu aktivitu, je třeba vyplnit a zaslat odpovídající množství formulářů o dotaci. Jedním formulářem žádosti lze žádat o dotaci pouze na jednu aktivitu.

 

 

Weizmannův institut věd (WIS)

Výzva na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd (WIS), vyhlášená na základě dohody AV ČR a WIS o společné finanční podpoře těchto pobytů, byla uzavřena 22. srpna 2017.

 

 

 

Japonsko

Karolína Rachačová, M.A.

 

Pobyt do 3 měsíců bez víza, jedná-li se o nevýdělečnou cestu. Minimální platnost pasu je 2 měsíce nad dobu pobytu. Více informací o vízech naleznete na webových stránkách Japonského velvyslanectví: http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ryoji_visa.html

 

Japonská společnost pro podporu vědy (JSPS)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam  pracovišť v Japonsku je zde
 • seznam běžících projektů a znění výzvy pro období 4/2016 – 3/2018 a 1/2017 – 12/2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018

Stipendia pro postdoky

 • délka pobytu v Japonsku: 12 - 24 měsíců
 • výběrové řízení je každoročně vyhlašováno v rubrice Aktuality
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na podzim 2017

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html

Povinné přílohy:

 • potvrzení o udělení titulu Ph.D. (PhD certificate)
 • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
 • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor) 

 

 

Jihoafrická republika

Mgr. Jana Lokajíčková

Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty.

 

National Research Foundation (NRF)

 • v současné době spolupráce neprobíhá

 

 

Korejská republika

Karolína Rachačová, M.A.

 

Multilaterální projekty - Program KONNECT

 • Program KONNECT je evropský bilaterální program s Korejskou republikou financovaný v rámci FP7. Cílem programu je udržovat a podporovat budoucí evropsko-korejskou multilaterální spolupráci pokračováním ve financování aktivit zavedených v rámci předchozího programu KORANET
 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů a znění výzvy pro období 7/2016 – 6/2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na podzim 2017

 

National Research Foundation of Korea (NRF)

Probíhají jednání o znovunavázání spolupráce. 

 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Probíhají jednání o navázání spolupráce.

 

 

Litva

Mgr. Danuše Pazourková


Litevská akademie věd (LitAV)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • v současné době nejsou plánovány žádné MP

 

 

Lotyšsko

Mgr. Danuše Pazourková


Lotyšská akademie věd (LotAV)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018
 • účast na konferencích: možná pouze ve spojení s realizací projektů a pouze u akcí pořádaných LotAV, konferenční poplatek není hrazen
 • LotAV hradí stravné ve výši 20,- EUR/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • částka na stravné je hrazena transferem na účet první den nástupu pobytu

 

 

Maďarsko

Mgr. Jana Lokajíčková


Maďarská akademie věd (MTA)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018

Studijní pobyty

 • kvóta: cca 14 dní/rok
 • studijní pobyty na pracovištích MTA a účast na konferencích (spolu)pořádaných MTA (pouze v případě aktivní účasti)
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení (nutný zvací dopis od přijímajícího pracoviště)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem
 • MTA hradí stravné ve výši 5 000 HUF/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)

 

 

Makedonie

Bc. Julie Smilnická

Makedonská akademií věd a umění (MANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá

 

 

Mexiko

Mgr. Danuše Pazourková

Národní Rada pro vědu a technologii (CONACYT)

 • v současné době je spolupráce pozastavena, spolupráce je možná pouze v rámci Horizon2020

 

 

Mongolsko

Mgr. Danuše Pazourková

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa

 

Mongolská akademie věd (MAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • výběrové řízení na období 2018-2020 již bylo ukončeno (probíhá hodnocení)
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2020.

Studijní pobyty

 • možné pouze za předpokladu realizace mobilitních projektů
 • kvóta: 20 dní/rok, délka 1 studijního pobytu: max. 10 dní
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení (nutný zvací dopis od přijímajícího pracoviště)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem
 • účast na konferencích možná u akcí pořádaných MAS, konferenční poplatek není hrazen
 • MAS hradí stravné podle platné legislativy, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)

 

  

 

Německo

Karolína Rachačová, M.A.Německá akademická výměnná služba (DAAD)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016–2017 a 2017-2018 naleznete zde
 • výběrové řízení na období 2018-2019 již bylo ukončeno (probíhá hodnocení)
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018

 

 

  

Peru

Mgr. Danuše Pazourková

 

Národní rada pro vědu, technologii a technologické inovace (CONCYTEC)

 • spolupráce v rámci Dohody je od r. 2016 pozastavena z důvodu přechodu na nový systém práce a způsob financování na straně CONCYTEC
 • k další spolupráci je možné individuálně využít možností nového systému tzv. Cienciactiva (www.cienciactiva.gob.pe), který rozděluje prostředky Národního fondu pro vědecký rozvoj, technologie a inovace cestou různých finančních schémat

Pro každý jednotlivý způsob financování jsou vyhlašována aplikační/konkurzní řízení jednou nebo dvakrát ročně. Cílem je získat konkrétní finanční podporu na projekt, akci, vzdělávací pobyt, publikaci atd. a přispět k výměně zkušeností a získaní zahraničních zkušeností. Jde zejména o:

A) stipendijní pobyty a postgraduální programy v zahraničí

1. postgraduální stipendia na 150 nejlepších univerzitách světa (OS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – ARWU, Times Higher Education World University Ranking nebo SCIMAGO):   doba studia 3 roky, finanční příspěvek až 210 tis. USD.

2. postgraduální programy na vybraných univerzitách v USA, Francii, Singapuru a Jižní Koreji.

3. magisterské a postgraduální programy na peruánských univerzitách 

B) zahraniční stáže v oboru vědy, technologie a inovací

1. zahraniční stáže individuální

2. zahraniční stáže v rámci výzkumných skupin mezi peruánskými a zahraničními institucemi: financování dopravy, pojištění a pobytu 

C) vědecké projekty

1. vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu

2. vědecké skupiny

3. vybavení pro vědecký výzkum

4. program Magnet: přilákání výzkumných pracovníků

5. projekty v oblastech regionálních priorit

6. podpora nových a vědecky zajímavých myšlenek

7. rozvoj center technologického a průmyslového rozvoje

8. podpora excelentních vědeckých center 

D) vědecké aktivity a publikace

1. organizace vědeckých kongresů, seminářů, setkání atd.

2. akce na rozvoj inovací

3. publikace v peruánských vědeckých časopisech

4. šíření technologické osvěty a informací 

E) vědecké stimuly

1. publikační činnost v místních i zahraničních odborných časopisech

2. udělování ceny v oblasti vědy, technologie a inovací

 

Partnery či výzkumná pracoviště v Peru lze hledat prostřednictvím DINA - Národní registr vědeckých a výzkumných pracovníků (http://dina.concytec/gob.pe).


 

 

 Polsko

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Polská akademie věd (PAN)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2019 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019

Studijní pobyty

 • kvóta: cca 28 dní/rok
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem
 • PAN hradí stravné ve výši 90 PLN/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)

 

Polská akademie věd a umění (PAU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018

    

 

 

Rumunsko

Bc. Julie Smilnická


Rumunskou akademií (AR)

Mobilitní projekty (MP)

 • tříleté projekty
 • seznam schválených projketů na období 2017-2019 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019
 • řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektu, které jim jsou zasílány před začátkem realizace

Studijní pobyty (ZPC)

 • kvóta: 35 dní/rok
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci každoročně vyhlašovaného výběrového řízení
 • v případě schválených vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem
 • AR hradí paušál ve výši 60,- RON/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)

 

 

 

Rusko

Mgr. Petra Revická

Vízová povinnost, více informací: http://www.czech.mid.ru/cz/index.html

 

 

Ruská akademie věd (RAS) 

 • Vzájemná spolupráce byla ze strany RAS přerušena z důvodu reorganizace systému výzkumu a vývoje v Ruské federaci. Ruská akademie lékařských věd byla sloučena s RAS.

 

 

 

Řecko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Program školské a kulturní spolupráce mezi Helénskou republikou a Českou republikou 

Studijní pobyty (ZPC)

 • kvóta: 2 x 7 dnů/rok = (2 pobyty po 7 dnech)
 • zájemci podávají žádost o pracovní cestu v rámci každoročního výběrového řízení (nutný zvací dopis od přijímacího pracoviště a speciální formulář vyplněný v AJ – viz. Formuláře)
 • přijetí možná na výzkumných, vysokoškolských i některých resortních pracovištích
 • účast na konferencích možná, konferenční poplatek není hrazen
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu co nejdříve, nominace se odesílají najednou začátkem roku
 • řecká strana hradí částku EUR 110,-/den na stravné a ubytování - částka je hrazena transferem až po ukončení pobytu a doručení zprávy o výsledcích cesty řeckému ministerstvu v angličtině (přes AV ČR)

 

 

  

Slovensko

Bc. Julie Smilnická

Slovenská akademie věd (SAV)

Mobilitní projekty (MP)

 • tříleté projekty
 • seznam schválených projektů na odbobí 2015-2017 a 2016-2017 naleznete zde
 • výběrové řízení na období 2018-2020 již bylo ukončeno (probíhá hodnocení) 
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2020.
 • řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektu, které jim jsou zasílány před začátkem realizace

Studijní pobyty (ZPC)

 • kvóta: 150 dní/rok
 • zájemci podávají žádsot o zahraniční pracovní cesty v rámci každoročně vyhlašovaného výběrového řízení
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem
 • účast na konferencích je možná pouze u akcí (spolu)pořádaných SAV, konferenční poplatek je hrazen účastníkem
 • další podmínky: pobyty je možno realizovat pouze na pracovištích SAV; ve výjimečných případech lze v návaznosti na pobyt na partnerském pracovišti SAV zajistit přijetí i na pracovištích jiných institucí (archívy, knihovny, univerzity).
 • Denní sazby stravného a kapesného u pobytu do 21 dnů:
  • 29,40 EUR     nad 18 hod. pobytu
  • 18,60 EUR     při 12 - 18 hod. pobytu
  • 12,60 EUR     při 5 - 12 hod. pobytu
 • Paušální sazba stravného a kapesného u pobytu od 22 dnů: 646,80 EUR

 

 

 

Slovinsko

Bc. Julie Smilnická


Slovinská akademie věd a umění  (SAZU)

Mobilitní projekty (MP)

 • tříleté projekty
 • seznam schválených projektů na období 2016-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018
 • řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektu, které jim jsou zaslány před začátkem realizace

 

 

  

Srbsko

Bc. Julie Smilnická

Srbská akademie věd a umění (SANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá

 

 

 

Španělsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Rada pro vědecký výzkum (CSIC)

 • v současné době spolupráce neprobíhá, jedná se o aktualizaci dohody a možnosti přechodu na spolupráci formou projektů mobility plus (MPP)

 

 

  

Švédsko

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)

Studijní pobyty (ZPC)

 • spolupráce v rámci III. vědní oblasti
 • kvóta:  56 dní/rok
 • studijní pobyty mohou probíhat na univerzitách či učených společnostech ve Švédsku
 • zájemci podávají žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci každoročního výběrového řízení (nutný zvací dopis od přijímacího pracoviště)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem
 • KVHAA hradí stravné ve výši 300 SEK/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu) 

 

 

 

Tchaj-wan

Karolína Rachačová, M.A.


Pobyt do 30 dní bez víza. Pas platný minimálně 6 měsíců po příjezdu. Cestovatel musí být schopen předložit platnou zpáteční letenku nebo (vízum) a letenku do další destinace.

Ministry of Science and Technology (MOST)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2017 naleznete zde
 • vyhlášení další výzvy na mobilitní projekty se nepředpokládá

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2018 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019

 

 

   

Turecko

Mgr. Danuše Pazourková

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu o 3 měsíce déle než je cesta do Turecka. 

 

Vědecká a technologická rada pro výzkum Turecka (TÜBITAK)

 • v současné době spolupráce neprobíhá, jedná se o aktualizaci dohody a vyhlášení výzvy na projekty mobility plus (MPP)

 

 

  

Ukrajina

Mgr. Petra Revická

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu 4 měsíce nad dobu pobytu. 

Více informací: http://czechia.mfa.gov.ua/cs

 

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2017-2019 naleznete zde
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019 

 

 

 

Velká Británie

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Royal Society of Edinburgh (RSE)

Studijní pobyty 

 • kvóta: 105 dní/rok
 • studijní pobyty mohou být realizovány na skotských univerzitách a výzkumných institucích (seznam zde)
 • ve všech případech je podmínkou titul PhD
 • zájemci podávají žádost o pracovní cestu v rámci každoročně vyhlašovaného výběrového řízení (nutný zvací dopis od příjmacího pracoviště)
 • v případě schválení vědecký pracovník musí oznámit referentovi termín pobytu nejpozději 4 měsíce před plánovaným odjezdem
 • RSE hradí paušál na diety, ubytování a vnitrostátní dopravu ve vyši 100 GBP/noc

  

 

 

Vietnam

Mgr. Danuše Pazourková

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa

 

Vietnamská akademie věd a technologií (VAST)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 2 roky
 • spolupráce pouze v rámci I. a II. vědní oblasti (sekce 1 – 6)
 • seznam běžících projektů, znění výzvy a pokyny pro realizaci pro období 2016-2017 naleznete zde
 • výběrové řízení na období 2018-2019 již bylo ukončeno (probíhá hodnocení)
 • vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019.

 

Vietnamská akademie společenských věd (VASS)

 • platí pouze pro III. vědní oblast (sekce 7 - 9)
 • v současné době je spolupráce pozastavena