Kontakty

Odbor mezinárodní spolupráce

Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
  
Karolína Rachačová, M.A.
ředitelka
Tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR
Bilaterální spolupráce: Kanada, USA
Multilaterální spolupráce: EIG Japan, EIG Korea
E-mail: rachacova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 417; č. dv. 209/20

Sekretariát:
Bc. Pavla Barchánková
E-mail: barchankova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 267; č. dv. 118 
Renata Štursová
E-mail: stursova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 517; č. dv. 118

Projektové oddělení:
Ing. Eva Slováková
vedoucí 
Tajemnice Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (REI)
E-mail: slovakova@kav.cas.cz ; telefon: 221 403 369, č. dv.119
Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová
ERA-NET (NORFACE, HERA, EIG Japan, EIG Korea)
E-mail: klvanova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 566, č. dv. 118
Mgr. Lyudmyla Tysyachna
Evropský výzkumný prostor
Rámcový program Horizont 2020
E-mail: tysyachna@kav.cas.cz ; telefon: 221 403 461, č. dv. 118

Bilaterální spolupráce:
Mgr. Julie Smilnická
zástupkyně ředitelky
Zahraniční pracovní cesty
Indie, Německo, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Černá HoraChorvatskoMakedonie, Rakousko, Švýcarsko
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz ; telefon: 221 403 421, č. dv. 209/19 
Mgr. Petra Bezecná
Čína, Izrael, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam, Hong Kong, Indonésie, Korejská republika, Malajsie, Singapur, Thajsko
E-mailbezecna@kav.cas.cz; telefon: 221 403 299, č. dv. 209/17
Mgr. Helena Štefanová
Belgie, Jihoafrická republika, Švédsko, Velká Británie; Afrika – frankofonní, Austrálie, Dánsko, Finsko, Francie, Norsko
Tajemnice Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES
E-mail: lokajickova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 287; č. dv. 209/19 
JUDr. Katarína Mocková
Maďarsko, Polsko, Slovensko, 
Visegrádská skupina akademií věd
Kongresové akce (organizace)
E-mail: mockova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 354, č. dv. 110
Mgr. Danuše Pazourková
Argentina, Bělorusko, Bulharsko, Egypt, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Mongolsko Řecko, Španělsko,Turecko, Ukrajina; Brazílie, Gruzie, Mexiko, Moldavsko, Peru, Portugalsko, Rusko,
E-mail: pazourkova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 467; č. dv. 209/18 

* v zemích uvedených kurzívou není v současnosti realizována žádná spolupráce

Mezinárodní organizace:
PhDr. Klára Šámalová
ALLEA, ICSU, EASAC, IAP, IHRNASS, VVAM
E-mail: samalova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 310; č. dv. 110
Mgr. Jana Trnková
Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau
E-mail: trnkova@kav.cas.cz; telefon: 221 403 308; č. dv. 110