Zahlavi

Dozimetr z ÚJF bude zkoumat kosmické počasí

04. 07. 2019

V pátek 5. července 2019 bude spolu s meteorologickou družicí Meteor 2-2 na oběžnou dráhu kolem Země vysláno dalších čtyřicet malých družic. Jednou z nich je družice Socrat-R, k jejímž přístrojům patří i dozimetr z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Primárním zadáním mise je monitorování kosmického počasí a radiačního pole v okolí Země. K plnění tohoto úkolu bude využito unikátních monolitických pixelových detektorů vyvinutých na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), doplněných open source dozimetrem SPACEDOS vyvinutým v Ústavu jaderné fyziky AV ČR (ÚJF). Česká část aparatury satelitu byla zkonstruována v rámci konsorcia FJFI, ÚJF a společnosti esc Aerospace. Zhotovení ovládacího hardware a software a kompletaci celého zařízení zajistila česká firma esc Aerospace za přispění FJFI a ÚJF.

Družice do vesmíru dopraví nosná raketa Sojuz 2.1b/Fregat. Její vypuštění bude možné sledovat on-line v pátek 5. července 2019 v 7:41 SEČ zde

Vesmírný dozimetr z České republiky

„Družice Socrat-R bude monitorovat kosmické počasí a radiační pole v okolí Země. To je velmi důležité hlavně v době, kdy by se měly zvýšit aktivity ve vesmíru a chystá se návrat člověka na Měsíc a cesta na Mars. K tomu účelu je družice vybavena dozimetrickým zařízením, které umožňuje detekovat částice kosmického záření a zjišťovat i případnou dávku, kterou by obdrželi kosmonauté,“ vysvětluje vědecký tajemník Ústavu jaderné fyziky Vladimír Wagner.

Dozimetr SPACEDOS využívající PIN diody je plodem dlouhodobého vývoje skupiny vědců z Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR a současně vesmírným nástupcem dozimetru AIRDOS určeného k měření radiace na palubách dopravních letadel. Vědci z Ústavu jaderné fyziky se měřením ozáření posádek letadel a posádek kosmických lodí systematicky zabývají již téměř dvě desetiletí. Díky dlouhodobým zkušenostem v oboru získali v loňském roce patent číslo 307570 na charakterizaci částic ve směsném poli pomocí PIN diody. Vynálezci, jimž byl patent přiznán, jsou zaměstnanci ÚJF Pavel Krist, Martin Kákona a Václav Štěpán.

spacedos01b_foto_universal_scientific_technologies

Dozimetr SPACEDOS 01B

„Zařízení SPACEDOS 01B, které má vynést nosná raketa Sojuz 2.1b/Fregat, je prvním z řady dozimetrů, které připravujeme pro vesmírné mise. Cílem bylo vyvinout velmi lehké zařízení s velmi nízkou spotřebou, které se může díky těmto vlastnostem velice snadno integrovat do jakékoli družice nebo letadla,“ říká konstruktér dozimetru Martin Kákona.

Zpřístupněná dokumentace

Dozimetr SPACEDOS je poskládán z komerčních součástek a jeho úplná výrobní dokumentace je dostupná pod licencí GPL v. 3 na internetu. Vědci z Akademie věd, kteří jsou financováni z veřejných prostředků, tak chtějí přispět k rychlému zavedení zjištěných poznatků do praxe.

PIN dioda je jako detekční prvek použita mimo jiné právě proto, že tyto součástky lze snadno sehnat. „Vyrábějí se komerčně, a přitom je při jejich výrobě použit velmi čistý křemík. Jsou zde i jiné vhodné vlastnosti, například je možné pro předpětí použít velmi nízké napětí. Umožňuje nám to pak sledovat rozdílné rychlosti nosičů náboje,“ dodává konstruktér Martin Kákona.

Duchovními otci dozimetrů AIRDOS a SPACEDOS jsou kromě Martina Kákony také Pavel Krist a Ondřej Ploc. Na vývoji a kalibraci nových zařízení se ovšem podílí celý tým vědců projektu CRREAT, který je mezioborový a zahrnuje vědce z Ústavu jaderné fyziky, Ústavu fyziky atmosféry a ČVUT. Výrobou dozimetru SPACEDOS pro misi Socrat-R byla pověřena česká firma Universal Scientific Technologies, integraci dozimetru do družice pak provedla česká firma esc Aerospace.

Část aktivit ÚJF, které umožnily přípravu tohoto experimentu, byla podpořena i z programu Strategie AV21 VP16 Vesmír pro lidstvo.

Na titulní fotografii: Detekční zařízení s ovládací elektronikou – modul protonového teleskopu na bázi čipu X-CHIP-03 a modul SpacePix. V horní části sestavy je umístěn open source dozimetr SPACEDOS 01.

Připravili: Miroslav Dočkal, Ústav jaderné fyziky AV ČR, a Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Úvodní foto: Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ilustrace v článku: Universal Scientific Technologies

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce