Zahlavi

Co z Jindřicha VIII. nenapsal Shakespeare? To přesně určil vědec z Akademie věd

25. 11. 2019

Velký mezinárodní úspěch zaznamenala práce teoretika verše z Ústavu pro českou literaturu AV ČR Petra Plecháče o autorství hry Williama Shakespeara Jindřich VIII. Na jeho zjištění upozornila řada anglofonních médií včetně zpravodajství americké CNN.

Literární vědci již dlouho spekulovali, že hra o intrikách na dvoře anglického krále Jindřicha VIII. má ještě dalšího autora - Johna Fletchera. Ten patřil k nejplodnějším autorům přelomu 16. a 17. století a po Shakespearově smrti za něj převzal pomyslné divadelní žezlo u Královské společnosti. Také napsal pokračování některých slavných Shakespearových her. Bylo proto velmi pravděpodobné, že s ním Shakespeare na hře nějak spolupracoval.

Konkrétně literární analytik James Spedding si v polovině 19. století všiml zarážejících podobností mezi Fletcherovými texty a pasážemi v Jindřichovi VIII., které se týkaly jak stavby verše a jeho rytmiky, tak použití specifických slov: Fletcher například rád psal ye místo you, a ’em místo them. Podle prestižního časopisu MIT Technology Review pak Fletcher do klasického pentametru přidával šestou slabiku.

Shakespeare2

Graf znázorňující podíl W. Shakespeara a Johna Fletchera

Strojová analýza rozezná literární styl

Ale teprve nyní mají literární teoretici i historici jistotu. Díky strojové analýze využívající algoritmů dokázal Petr Plecháč doslova rozeznat, který autor psal kterou scénu.

„Naše výsledky výrazně podporují kanonické rozdělení hry mezi Williama Shakespeara a Johna Fletchera, na které upozornil James Spedding,“ uvedl Petr Plecháč pro MIT TechnologyReview. Mladý lingvista prokázal, že Shakespeare se s Fletcherem na některých částech střídali, jiné psali společně. Nevyloučil také možnost, že čtvrté dějství hry napsal jiný, dosud neznámý autor.

Petr Plecháč, který je nositelem Prémie Otto Wichterleho a Visegrad Group Academies Young Researcher Award, se v Ústavu pro českou literaturu specializuje se na komputační versologii a je spoluautorem Korpusu českého verše. Již několik let se věnuje analýze stylu za pomoci statistických metod a strojového učení.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav pro českou literaturu AV ČR
a Pixabay | CC0 Public domain (5008269)

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce