Zahlavi

Humanitní a filologické vědy

24. 06. 2019
Kdy může demokracie přerůst v tyranii, proč je i v politice důležitý prvek hry a jak psát milostné dopisy nepřátelům… Netradiční perspektivy i filozofické otázky nabízí třídenní mezinárodní konference nazvaná Play and Democracy, která se koná od ...
21. 06. 2019
Báseň Máj Karla Hynka Máchy patří k nejznámějším dílům české moderní poezie. Dočkala se mnoha desítek knižních vydání a téměř každoročně přibývají další. ...
29. 05. 2019
Je to jeden z nejrozsáhlejších dvojjazyčných slovníků, které na tomto území kdy vznikly. Připravoval se od 70. let, obsahuje přes 100 000 hesel a je to svérázný otisk doby. ...
09. 05. 2019
Badatelé z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústavu AV ČR naprogramovali aplikaci, která umožňuje vizualizovat data z hodnocení výzkumných organizací podle metodiky 2017+. ...
02. 04. 2019
Světoví kunsthistorici se sejdou v Praze, aby diskutovali o Vídeňské škole dějin umění a jejím vlivu ve 20. století. Hostem mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav dějin umění Akademie věd ČR od 3. do 5. ...
17. 03. 2019
Kdy na veřejnosti poprvé zazněl termín „pražská kavárna“? Kde se v současnosti nachází jediný dochovaný úplný rukopis Máchova Máje? A jak literární vědci luštili pseudonymy, pod kterými se skrývali vydavatelé českého samizdatu? ...

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce