Zahlavi

Humanitní a filologické vědy

10. 10. 2019
Dostupná předškolní zařízení, změna grantového systému i legislativní změny. Seminář o rodičovství a vědecké profesi, který se konal ve čtvrtek 10. října v Senátu, propojil akademickou a politickou sféru.
27. 09. 2019
Vědcům z Orientálního ústavu Akademie věd ČR se daří prosadit i na mezinárodní scéně. Japanoložka Nobuko Toyosawa a arabista Bronislav Ostřanský letos vydali knihy v prestižních nakladatelstvích Harvard University Press a Edinburgh University Press.
12. 09. 2019
Robotizovaný průmysl, automatizované domácnosti, robotičtí pečovatelé – jasné trendy velmi blízké budoucnosti. Jak ale umělou inteligenci sladit s etickými normami lidské společnosti? ...
09. 09. 2019
Archiv orientální, časopis založený proslulým klínopiscem Bedřichem Hrozným, oslavuje v letošním roce 90 let od svého vzniku. Mezinárodně uznávaný luštitel starobylého jazyka Chetitů jej založil i díky štědrému daru prezidenta Masaryka. ...
20. 08. 2019
Badatelka Petra Melichar ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR vydala v prestižním mezinárodním nakladatelství Peter Lang knihu Empresses of Late Byzantium (Císařovny pozdní Byzance). ...
01. 08. 2019
Na sedm set filosofů z celého světa bude v Praze diskutovat o výsledcích vědy v nejrůznějších oblastech od klimatické změny až po genové manipulace, hlavním pořadatelem je Filosofický ústav AV ČR. ...

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce