Zahlavi

Nové experimentální zařízení v Dolních Břežanech může pomoci léčbě nádorů

28. 11. 2018

Unikátní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech má nové experimentální zařízení nazvané ELIMAIA. Jeho základem je laserové urychlování částic, které by mohlo najít využití i v lékařské oblasti při léčbě zhoubných nádorů. ELIMAIA bude plně funkční do konce roku 2019.

Součástí zařízení je jak „laserový urychlovač”, který vyvinuli vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze, tak transportní a dozimetrická část ELIMED, která vznikla v italském Národním ústavu pro jadernou fyziku v Katánii. Tato technologie umožní uživatelům provádět předklinický výzkum pro budoucí aplikace v léčbě rakoviny, jako je ozařování biologických vzorků krátkými svazky laserově urychlených protonů.

Výjimečná technologie pro celý svět

„ELIMED je zásadní technologií pro zlepšení kvality iontového svazku a poskytnutí kontrolované dávky v každém výstřelu do uživatelských vzorků,“ říká vedoucí výzkumného programu Daniele Margarone. Tato slova doplňuje italský vědec Pablo Cirrone s tím, že půjde o první podobnou technologii přístupnou uživatelům z celého světa. „Vědci zde budou zkoumat chování unikátních svazků s nebývalými vlastnostmi a využití pro různé aplikace, včetně těch lékařských,“ říká Pablo Cirrone.

Slavnostního otevření 27. listopadu se v Dolních Břežanech zúčastnila řada význačných hostí, mezi nimi například italský velvyslanec v ČR Francesco Saverio Nisio, ředitel italského Národního ústavu pro jadernou fyziku Fernando Ferroni i místopředseda Akademie věd Jan Řídký. Součástí programu byla prohlídka experimentální haly se zařízením ELIMAIA.

To bude plně funkční do konce roku 2019. Poté se zpřístupní uživatelům z mezinárodní vědecké komunity, kteří se budou věnovat zejména budoucím aplikacím laserem řízených iontů v hadronové terapii a v dalších oblastech výzkumu, jako je fyzika, biologie, medicína, chemie nebo třeba materiálové inženýrství.

Titulní snímek ze slavnostního otevření v Dolních Břežanech.

Související články:

Jde o velkou příležitost, řekl v ELI indický prezident

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s ELI Beamlines
Foto: ELI Beamlines

Aplikovaná fyzika

Vědecká pracoviště

Základní fyzikální zákony jsou v ústavech této sekce východiskem pro výzkum nových struktur a makroskopických vlastností pevných látek, tekutin a plazmatu. Studium mikrostruktury a mikroprocesů otvírá cestu k řešení problémů „materiálových věd“, jako jsou např. vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí, poruchová mechanika a dynamika nebo biomechanika. Modelování prostorově vysoce strukturovaného turbulentního proudění rozličných tekutin, výzkum dynamiky kapalin a plynů biosféry či plazmových technologií jsou často výrazně aplikačně orientované. Studium vysokoteplotního plazmatu se soustřeďuje především na pulsní výkonové systémy a problémy udržení a ohřevu plazmatu v tokamaku. Bádání v oblasti aplikované fyziky má často interdisciplinární charakter a jeho výsledky také nacházejí použití v nejrůznějších oblastech vědy a techniky. Například umělá syntéza přirozené a dobře srozumitelné české řeči je důležitým úkolem v oboru zpracování číslicových signálů. Unikátní přístroje a měřící techniky byly vyvinuty pro spektroskopii a elektronovou mikroskopii živých objektů. Sekce zahrnuje sedm ústavů s přibližně 880 zaměstnanci, z nichž je asi 320 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce