Zahlavi

Ruth Crawford Mitchell Fellowship pro české a slovenské odborníky

18. 01. 2021

The Nationality Rooms Program oznamuje stipendium Ruth Crawford Mitchell Fellowship pro české a slovenské odborníky, kteří mají zájem o výzkum na Pittsburghské univerzitě během podzimního semestru 2021 (od konce srpna do poloviny prosince). Výše stipendia činí $7,000.

Pittsburghská univerzita hledá perspektivní kandidáty v oblasti vládních, ekonomických, obchodních nebo jiných profesí (student nejsou vhodnými kandidáty) z České nebo Slovenské republiky.

Zájemce o stipendium se spojí s členem fakulty Pittsburghské univerzity, který vyjádří svůj souhlas s rolí školitele a rádce pro českého nebo slovenského žadatele. Žadatel v přihlášce musí uvést doporučení od člena fakulty Pittsburghské university.

Přihlášky mohou být podávány do 30.března 2021. Žadatelé budou vyrozuměni na konci dubna 2021.

Vyplněné přihlášky a povinné dokumenty se zasílají paní Cristina Lagnese (mcl38@pitt.edu). Dotazy týkající se procesu podávání žádostí též mohou být zasílány paní Cristina Lagnese.

 

Obrázek: Wikimedia commons

Přečtěte si také