Zahlavi

Senátor Milan Štěch obdržel čestnou medaili Akademie věd ČR

05. 04. 2019

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch získal ve čtvrtek 4. dubna čestnou medaili Akademie věd ČR. Prestižní ocenění nazvané De Scientia et Humanitate Optime Meritis získal za svou podporu akademickému výzkumu a české vědy obecně.

Medaili Milanu Štěchovi předala předsedkyně AV ČR v 16 hodin na slavnostním ceremoniálu ve vile Lanna v pražských Dejvicích. „Během zahraničních pracovních cest v čele delegace Senátu PČR vždy kladl důraz na propagaci české vědy a velmi podporoval rozšíření spolupráce mezi výzkumnými institucemi v České republice,“ stojí ve zdůvodnění jeho ocenění.

Ceremoniálu se zúčastnila i předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová (v první řadě uprostřed)

Tento jihočeský patriot se z titulu své funkce předsedy Senátu Parlamentu České republiky a nyní z pozice místopředsedy vždy zasazoval o větší sbližování zdejší vědecké a politické sféry. Byl častým návštěvníkem Akademických sněmů a umožnoval zástupcům Akademie věd prezentovat vědecké úspěchy v zahraničí, z nichž se rodily cenné mezinárodní spolupráce a studijní výměny.

Na obrázku Milan Štěch se ženou, pak zleva: místopředsedové AV ČR Zdeněk Havlas a Pavel Baran, přesedkyně AV ČR Eva Zažímalová, senátor Jiří Drahoš 

Připravil: Jan Martinek ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 

Licence Creative Commons

Vědy o Zemi

Vědecká pracoviště

Výzkum ve vědách o Zemi je soustředěn na dvě hlavní oblasti: globálně kontinentální fyzikální a geologické problémy složení, struktury a vývoje zemského tělesa, včetně jeho plynného obalu, a lokálně regionální vlastnosti vnitřní struktury území České republiky, jež představuje unikátní geologickou formaci v Evropě. Historie českých a moravských geologických jednotek, oscilace klimatu a environmentální proměny v nedávné geologické minulosti jsou předmětem rostoucího zájmu, stejně tak jako paleomagnetismus, paleontologie a procesy v horninovém prostředí vyvolané lidskou činností. Studují se příčiny indukovaných seismických vln, je mapována kontaminace půdy a sedimentů, jsou vyhledávány a vyšetřovány lokality vhodné jako případná úložiště radioaktivních odpadů. Přechodové a horní vrstvy atmosféry jakož i bližší okolí Země jsou zkoumány především z globálního hlediska fyziky jejího plynného obalu, zatímco klimatické předpovědi a studium dlouhodobých změn atmosférické cirkulace jsou omezeny převážně na oblast střední Evropy. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 430 zaměstnanci, z nichž je asi 185 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce