Zahlavi

Astronaut Andrew Feustel přijede do Česka popularizovat vesmírný výzkum

07. 03. 2019

Na pozvání Akademie věd ČR navštíví Českou republiku americký astronaut Andrew Feustel se svou paní Indirou Feustelovou. Ve dnech 4. až 15. dubna 2019 je připraven program, který je určen především studentům a veřejnosti.

Hned druhý den po příletu, 5. dubna 2019 od 10.00 hodin se v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze uskuteční úvodní tisková konference. Program se koná v Praze, Terezíně, Olomouci, Ostravě a Brně. Besedy pro veřejnost budou tlumočeny a všechny jsou zdarma.„Akademie věd se úspěšně podílí na mnoha projektech v oblasti výzkumu vesmíru. Proto si vážíme toho, že Andrew Feustel přijal pozvání právě od nás. Jde o jeho třetí oficiální návštěvu Akademie věd i České republiky a jsme rádi, že tentokrát se těžiště jeho programu odehraje v regionech. Je skvělé, že se nám daří popularizovat vědu třeba i tím, že do Česka zveme významné světové osobnosti. Takovou osobností Andrew Feustel bezesporu je,“ komentuje turné předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Příběh astronauta
Andrew Feustel navštívil Českou republiku poprvé v roce 2009 po svém letu v raketoplánu Atlantis k Hubbleovu kosmickému dalekohledu, když do svého osobního balíčku astronauta vzal Písně kosmické Jana Nerudy. Právě v České republice se dozvěděl zprávu, že poletí podruhé – a to v roce 2011 v raketoplánu Endeavour na Mezinárodní kosmickou stanici.

Tehdy s sebou vzal symbol mnoha generací – Pohádkovou postavu Krtka autora Zdeňka Milera, který se stal „českým astronautem“ a skrze něj jsme především dětem a mládeži ukazovali, jak se žije na oběžné dráze. Vzdělávací program Do kosmu s Krtkem funguje dodnes a přinášel informace i z třetího letu Andrewa Feustela v roce 2018, kdy astronaut strávil na Mezinárodní kosmické stanici přes půl roku a v druhé polovině pobytu byl jejím velitelem.

I při této cestě vzal opět Krtka-astronauta, jen menšího, protože v kabině Sojuz bylo pro cestu na Mezinárodní kosmickou stanici méně místa než v raketoplánu. S sebou vzal také kresbu židovského chlapce Měsíční krajina, kterou nadaný třináctiletý Petr Ginz nakreslil v roce 1942 v Terezínském ghettu.

Andrew Feustel k dnešnímu datu strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru. V tomto příběhu tak představíme jednoho z nejzkušenějších astronautů světa. Zájemci se s ním budou moci setkat na besedách pro veřejnost.

Na turné astronauta Andrewa Feustela a jeho paní Indiry Feustelové spolupracuje Akademie věd s Velvyslanectvím USA v Praze a Astronomickým ústavem AV ČR.

PROGRAM návštěvy Andrewa Feustela včetně informací pro novináře, které budou průběžně aktualizovány, naleznete na webových stránkách Akademie věd ČR v sekci Akce pro veřejnost.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: NASA

Vědy o Zemi

Vědecká pracoviště

Výzkum ve vědách o Zemi je soustředěn na dvě hlavní oblasti: globálně kontinentální fyzikální a geologické problémy složení, struktury a vývoje zemského tělesa, včetně jeho plynného obalu, a lokálně regionální vlastnosti vnitřní struktury území České republiky, jež představuje unikátní geologickou formaci v Evropě. Historie českých a moravských geologických jednotek, oscilace klimatu a environmentální proměny v nedávné geologické minulosti jsou předmětem rostoucího zájmu, stejně tak jako paleomagnetismus, paleontologie a procesy v horninovém prostředí vyvolané lidskou činností. Studují se příčiny indukovaných seismických vln, je mapována kontaminace půdy a sedimentů, jsou vyhledávány a vyšetřovány lokality vhodné jako případná úložiště radioaktivních odpadů. Přechodové a horní vrstvy atmosféry jakož i bližší okolí Země jsou zkoumány především z globálního hlediska fyziky jejího plynného obalu, zatímco klimatické předpovědi a studium dlouhodobých změn atmosférické cirkulace jsou omezeny převážně na oblast střední Evropy. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 430 zaměstnanci, z nichž je asi 185 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce