Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce doc. Ing. Petra Klusoně, Dr. "Fotochemické a fotokatalytické procesy a materiály" se koná 29. května 2018 v 10:30 hodin před komisí Chemické inženýrství v zasedací místnosti Ústavu chemických procesů AV ČR, Rozvojová1/135, Praha 6 - Suchdol.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. Fakulta chemicko-technologická UPa
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT Praha
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. VŠB-Technická univerzita Ostrava

 


 

Obhajoba disertační práce Niny V. Shevchenko, CSc., "Antikaon-nucleon interaction and different properties of the KNN and KKN systems " se koná 1. června 2018 ve 14:30 hodin před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika v zasedací síni Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy.

Teze disertace

Oponenti:

prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Àngels Gómez Ramos, Ph.D. Institute of Cosmos Sciences Universita Barcelona
prof. Dr. Hans-Werner Hammer Institut für Kernphysik TU Darmstadt

 


 

Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Martina Kružíka, Ph.D. "Weak lower semicontinuity in problems of variotional calculus" se koná 18. června 2018 v 11:00 hodin před komisí Matematická analýza a příbuzné obory v zasedací místnosti Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

RNDr. Jiří Jarušek, DrSc. Matematický ústav AV ČR
Doc. RNDr. Marian Fabian, DrSc. Matematický ústav AV ČR
Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK