Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce doc. Mgr. et Mgr. Petera Šajdy, Ph.D., "The Different Faces of the German Kierkegaard Renaissance" se koná 20. září 2018 v 10:00 hodin před komisí Filosofie v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Dr. Heiko Schulz Goethe Universität Frankfurt am Main
prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D. Filosofická fakulta UKF Nitra
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Fakulta humanitních studií UK Praha

 


Obhajoba disertační práce prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc., "Heterogenní reakce oxidu uhličitého s kyslíkatými minerály" se koná 3. října 2018 v 11:00 hodin před komisí Analytická chemie ve velké zasedací místnosti Ústavu analytické chemie AV ČR Veveří 97, Brno.

Teze disertace

Oponenti:

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Přírodovědecká fakulta UK
Ing. Vladimír Špirko, DrSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. Přírodovědecká fakulta MU Brno

 


Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., Lipided-based nanoparticles constuction of drug delivery systems, vaccines and theranostics se koná 9. října 2018 od 14:00 hodin před komisí Molekulární biologie a genetika v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4.

Souhrn disertace

Oponenti:

prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 1. Lékařská fakulta UK
Dr. ret. nat. Mgr. Leoš Valášek, DSc. Mikrobiologický ústav AV ČR