Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Martina Kružíka, Ph.D. "Weak lower semicontinuity in problems of variotional calculus" se koná 18. června 2018 v 11:00 hodin před komisí Matematická analýza a příbuzné obory v zasedací místnosti Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

RNDr. Jiří Jarušek, DrSc. Matematický ústav AV ČR
Doc. RNDr. Marian Fabian, DrSc. Matematický ústav AV ČR
Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK