Zahlavi

Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky (dále jen „AV ČR“) jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR (dále jen „pracoviště“), kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím (dále jen „prémie Lumina“).

Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště - v r. 2018 probíhá podání návrhů v termínu do 27. září 2018.

Bližší informace naleznete v níže uvedené směrnici Akademické rady AV ČR č. 8/2018.