Zahlavi

Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur

Prémie Lumina quaeruntur zřízená Akademickou radou Akademie věd České republiky jako nástroj podpory vědecké excelence v AV ČR je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

 

Udělené ocenění prémie Lumina quaeruntur

Prémie Lumina quaeruntur udělené v roce 2018

Předsedkyně Akademie věd ČR udělila ocenění prémie Lumina quaeruntur v roce 2018 těmto pracovníkům:

 

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Dr. Graham J. Hill, Ph.D. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Iva Mozgová, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Mgr. Marie Buňatová, Dr. phil. Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. Orientální ústav AV ČR, v. v. i.