Fellowship J. Dobrovského

Smyslem Fellowshipu Josefa Dobrovského je podpora „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech AV ČR. Podpora je určena pro mladé badatele (zpravidla do 35 let), kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie.

 
Návrhy na udělení Fellowshipu Josefa Dobrovského pro vybraného badatele předkládají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště a s jejím doporučením. Uzávěrkami přijímání návrhů jsou každoročně dny 28. února a 31. srpna. Bližší informace naleznete v níže uvedené směrnici Akademické rady AV ČR č. 8/2014.
 
 
Formuláře pro podávání návrhů (aktualizováno 19. června 2018)
Formuláře pro podávání zpráv (aktualizováno 19. června 2018)