Aktuální výzvy AV ČR

Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvyZaměření výzvyLhůta pro podání žádostiPřílohy
03/2018 Dotace související s uděleným Fellowshipem Josefa Dobrovského poskytované v roce 2018 31. 10. 2018 Výzva 03/2018
Žádost 03/2018
06/2018 Dotace související s neočekávanými náklady poskytované v roce 2018 31. 10. 2018 Výzva 06/2018
Žádost 06/2018
Příloha 06/2018
08/2018 Dotace související s podporou regionální spolupráce poskytované v roce 2018 30. 11. 2018 Výzva 08/2018
Žádost 08/2018
Příloha 08/2018
12/2018 Ekonomický informační systém 23. 11. 2018 Výzva 12/2018
Žádost 12/2018
Příloha 1 12/2018
Příloha 2 12/2018
13/2018 Podpora prezentace vědy a výzkumu AV ČR 31. 10. 2018 Výzva 13/2018
Žádost 13/2018
Příloha 13/2018
14/2018 Mzdová podpora postdoktorandů 23. 11. 2018 Výzva 14/2018
Žádost 14/2018
15/2018 Počítačové sítě 15. 11. 2018 Výzva 15/2018
Žádost 15/2018
Příloha 15/2018
16/2018 Podpora excelence - Prémie Otto Wichterleho 30. 09. 2018 Výzva 16/2018
Žádost 16/2018
17/2018 Podpora excelence – titul „doktor věd“ 23. 11. 2018 Výzva 17/2018
Žádost 17/2018
Příloha 17/2018
18/2018 Příspěvky vědeckým společnostem sdruženým v RVS ČR v mezinárodních organizacích 12. 10. 2018 Výzva 18/2018
Žádost 18/2018
Příloha 18/2018
19/2018 Přístrojové vybavení 23. 11. 2018 Výzva 19/2018
Žádost 19/2018
Příloha 19/2018
20/2018 Spolupráce se zeměmi jihovýchodní Asie – Tchaj-wan 15. 11. 2018 Výzva 20/2018
Žádost 20/2018
21/2018 Stavební akce 23. 11. 2018 Výzva 21/2018
Žádost 21/2018
Příloha 21/2018
22/2018 Dotace související se Strategií AV21 poskytované v roce 2018 23. 11. 2018 Výzva 22/2018
Žádost 22/2018
Příloha 22/2018
23/2018 NORFACE 31. 10. 2018 Výzva 23/2018
Žádost 23/2018
24/2018 Podpora na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury 10. 11. 2018 Výzva 24/2018
Žádost 24/2018
Příloha 24/2018
25/2018 Přijetí zahraničních výzkumných pracovníků na pracovištích AV ČR v rámci bilaterálních smluv AV ČR 23. 11. 2018 Výzva 25/2018
Žádost 25/2018
Příloha 25/2018
26/2018 Hodnocení pracoviště AV ČR 15. 11. 2018 Výzva 26/2018
Žádost 26/2018
Příloha 26/2018