Aktuální výzvy AV ČR

Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvyZaměření výzvyLhůta pro podání žádostiPřílohy
01/2019 Podpora oborových vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR, z. s. 28. 2. 2019 Výzva 01/2019
Žádost 01/2019
Příloha 01/2019
02/2019 Podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť AV ČR 15.03.2019 Výzva 02/2019
Žádost 02/2019
Příloha 1 02/2019
03/2019 Podpora společných infrastrukturních činností pro pracoviště AV ČR 15.03.2019 Výzva 03/2019
Žádost 03/2019
Příloha 1 03/2019
04/2019 Podpora za užívání prostor pracovišti AV ČR 15.03.2019 Výzva 04/2019
Žádost 04/2019
Příloha 1 04/2019
Příloha 2 04/2019
05/2019 Podpora vydavatelské činnosti pracovišť AV ČR 15.03.2019 Výzva 05/2019
Žádost 05/2019
Příloha 1 05/2019
06/2019 Mezinárodní spolupráce - platforma CEFRES 15.03.2019 Výzva 06/2019
Žádost 06/2019
Příloha 1 06/2019
07/2019 Akademická prémie - Praemium Academiae 30.06.2019 Výzva 07/2019
Žádost 07/2019
Příloha 1 07/2019
08/2019 Fellowship J. E. Purkyně 30.06.2019 Výzva 08/2019
Žádost 08/2019
Příloha 1 08/2019
09/2019 Prémie Lumina quaeruntur 30.06.2019 Výzva 09/2019
Žádost 09/2019
Příloha 1 09/2019
Příloha 2 09/2019
10/2019 Regionální spolupráce pracovišť AV ČR 30.06.2019 Výzva 10/2019
Žádost 10/2019
Příloha 1 10/2019
Příloha 2 10/2019
Příloha 3 10/2019
11/2019 Podpora projektů ERC hodnocených A 30.09.2019 Výzva 11/2019
Žádost 11/2019
Příloha 1 11/2019
Příloha 2 11/2019
12/2019 Podpora projektů ERC hodnocených B 30.09.2019 Výzva 12/2019
Žádost 12/2019
Příloha 1 12/2019
Příloha 2 12/2019
13/2019 Fellowship Josefa Dobrovského 15.11.2019 Výzva 13/2019
Žádost 13/2019
Příloha 1 13/2019
Příloha 2 13/2019
14/2019 Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů 15.11.2019 Výzva 14/2019
Žádost 14/2019
Příloha 1 14/2019
15/2019 Titul „doktor věd“ na pracovištích AV ČR 15.11.2019 Výzva 15/2019
Žádost 15/2019
Příloha 1 15/2019
Příloha 2 15/2019
20/2019 Mezinárodní spolupráce - Zahraniční výzkumní pracovníci v rámci bilaterálních smluv 15.11.2019 Výzva 20/2019
Žádost 20/2019
Příloha 1 20/2019
21/2019 Prezentace vědy a výzkumu (MAP) 15.11.2019 Výzva 21/2019
Žádost 21/2019
Příloha 1 21/2019
Příloha 2 21/2019
22/2019 Strategie AV21 15.11.2019 Výzva 22/2019
Žádost 22/2019
Příloha 1 22/2019
Příloha 2 22/2019
23/2019 Stavební akce 15.11.2019 Výzva 23/2019
Žádost 23/2019
Příloha 1 23/2019
Příloha 2 23/2019