Thu Jul 26 14:36:51 CEST 2018
Call for Applications: EEGA@interaction: Thematic Workshops and Conferences Deadline for submissions: 1 September 2018 Start of funding: ongoing Information for applicants Call Application Form On Leibniz ScienceCampus EEGA: The Leibniz ...
Tue Jul 10 15:33:50 CEST 2018
A new initiative, the international funding programme entitled Global Issues – Integrating Different Perspectives”, has been launched by Volkswagen Foundation. Its first thematic focus is on "social inequality". ...
Tue Jun 26 13:56:35 CEST 2018
Dne 26. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2019. Termín uzávěrky je 21. 9. 2018. Pokyny Přehled partnerských organizací Formulář žádosti
Mon May 28 12:51:53 CEST 2018
Program TYSP čínského Ministerstva pro vědu a technologie je určen pro zahraniční mladé vědecké pracovníky. V rámci TYSP lze absolvovat finančně podporované 6–12 měsíční pobyty na čínských univerzitách, výzkumných pracovištích či podnicích. ...
Fri May 25 14:41:08 CEST 2018
Calls for postgraduates, postdocs, workshops and conferences: (1) Call for Applications: EEGA@future: Postdoc Grants for Preparation of Funding Applications Deadline for submissions: 1 June 2018 Start of funding: starting from 1 January 2019 ...
Thu May 17 08:51:47 CEST 2018
Ke dni 27. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019–2020. ...
Thu May 10 14:25:00 CEST 2018
Turecká akademie věd TÜBA vyhlašuje přijímání nominací na akademické ceny TÜBA, které jsou každoročně udělovány vědcům v následujících kategoriích: 1. Základní a inženýrské vědy 2. Vědy o zdraví a životě 3. ...
Wed May 09 08:50:59 CEST 2018
The Ignaz L. Lieben Award amounts to US-$ 36,000,- and is granted to young scientists who have been working in Austria, Bosnia-Herzegowina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia or Slovenia, permanently in the last 3 years. ...
Wed May 02 11:35:56 CEST 2018
Na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci lze podávat návrhy Mobilitních projektů a projektů Mobility Plus od roku 2019 s těmito zahraničními partnerskými organizacemi: Projekty Mobility Plus National Natural Science ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR