Mon May 28 12:51:53 CEST 2018
Program TYSP čínského Ministerstva pro vědu a technologie je určen pro zahraniční mladé vědecké pracovníky. V rámci TYSP lze absolvovat finančně podporované 6–12 měsíční pobyty na čínských univerzitách, výzkumných pracovištích či podnicích. ...
Fri May 25 14:41:08 CEST 2018
Calls for postgraduates, postdocs, workshops and conferences: (1) Call for Applications: EEGA@future: Postdoc Grants for Preparation of Funding Applications Deadline for submissions: 1 June 2018 Start of funding: starting from 1 January 2019 ...
Thu May 17 08:51:47 CEST 2018
Ke dni 27. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019–2020. ...
Thu May 10 14:25:00 CEST 2018
Turecká akademie věd TÜBA vyhlašuje přijímání nominací na akademické ceny TÜBA, které jsou každoročně udělovány vědcům v následujících kategoriích: 1. Základní a inženýrské vědy 2. Vědy o zdraví a životě 3. ...
Wed May 09 08:50:59 CEST 2018
The Ignaz L. Lieben Award amounts to US-$ 36,000,- and is granted to young scientists who have been working in Austria, Bosnia-Herzegowina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia or Slovenia, permanently in the last 3 years. ...
Wed May 02 11:35:56 CEST 2018
Na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci lze podávat návrhy Mobilitních projektů a projektů Mobility Plus od roku 2019 s těmito zahraničními partnerskými organizacemi: Projekty Mobility Plus National Natural Science ...
Fri Apr 27 13:35:00 CEST 2018
”Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” je soutěž, kterou každoročně pořádá německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) za účelem mezinárodního sdílení inovativních myšlenek v oblasti ...
Tue Apr 17 16:08:58 CEST 2018
Prestigious biennial award for internationally acclaimed researchers in (translational) cancer research and compassionate cancer patient care. Nominations are now being accepted for the second KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award. ...
Tue Apr 10 11:14:41 CEST 2018
The deadline for applications for the Falling Walls Lab Czech Republic has been postponed to 25 April 2018. More information: http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/mezinarodni-vztahy/aktuality/files/International-contest-FALLING-WALLS-LAB/#cE.

Česká věda - magazín Akademie věd ČR