18. 09. 2018
Dne 31. srpna 2018 byla vyhlášena první Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. ...
17. 09. 2018
Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol. ...
24. 08. 2018
Norská akademie věd vyhlašuje výzvu k podávání nominací kandidátů na udělení ceny Abel Prize 2019. Cena Abel Prize je udělována za výjimečnou vědeckou práci v oblasti matematiky, včetně matematických aspektů informatiky, matematické fyziky, ...
21. 08. 2018
Dne 21. srpna 2018 byla vyhlášena možnost k podávání návrhů na finanční podporu výzkumně-vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM). VVAM musí být realizovány během roku 2019. Uzávěrka pro podávání návrhů je 21. ...
26. 07. 2018
Call for Applications: EEGA@interaction: Thematic Workshops and Conferences Deadline for submissions: 1 September 2018 Start of funding: ongoing Information for applicants Call Application Form On Leibniz ScienceCampus EEGA: The Leibniz ...
10. 07. 2018
A new initiative, the international funding programme entitled Global Issues – Integrating Different Perspectives”, has been launched by Volkswagen Foundation. Its first thematic focus is on "social inequality". ...
26. 06. 2018
Dne 26. 6. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty na rok 2019. Termín uzávěrky je 21. 9. 2018. Pokyny Přehled partnerských organizací
28. 05. 2018
Program TYSP čínského Ministerstva pro vědu a technologie je určen pro zahraniční mladé vědecké pracovníky. V rámci TYSP lze absolvovat finančně podporované 6–12 měsíční pobyty na čínských univerzitách, výzkumných pracovištích či podnicích. ...
25. 05. 2018
Calls for postgraduates, postdocs, workshops and conferences: (1) Call for Applications: EEGA@future: Postdoc Grants for Preparation of Funding Applications Deadline for submissions: 1 June 2018 Start of funding: starting from 1 January 2019 ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR