Zahlavi

Omezení provozu budovy AV ČR

22. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemické situaci související s výskytem nového typu koronaviru a z důvodu aktivní zdravotní
prevence je po projednání s vedením AV ČR uzavřena budova AV ČR
na Národní 1009/3 pro odbornou i laickou veřejnost
včetně prostor Knihovny AV ČR, Galerie Věda a umění
a Gastronomických služeb Národní,
a to s účinností od 22. října 2020 do odvolání.

Současně je zrušeno konání popularizačních akcí, přednášek a konferencí.

Účastníci pracovních jednání a pracovních školení se ohlásí v recepci, kde budou informováni o pravidlech vstupu do budovy.

Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce