Zahlavi

Akademie věd ČR navázala partnerství s Ministerstvem kultury ČR

31. 08. 2020

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová podepsala 18. srpna 2020 memorandum o spolupráci s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Domluvili se spolu na sdílení a využívání vědeckých poznatků v oblasti kultury, na možnosti společných výzkumných aktivit, zpracovávání expertíz, konzultacích a organizování odborných seminářů a konferencí.

Spolupráce mezi oběma institucemi se předpokládá například v oblasti památkové péče a archeologického výzkumu. Memorandum nabízí obecný rámec pro uzavírání následných konkrétních smluv.

Návštěvy ministra kultury Lubomíra Zaorálka v pracovně předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové se zúčastnili také místopředseda AV ČR Pavel Baran a členky Akademické rady Taťána Petrasová a Lenka Vostrá. U společného stolu zasedli také ředitel pražského Archeologického ústavu AV ČR Jan Mařík a dále zástupci ministerstva kultury.

Řeč byla nejen o kultuře, ale také o možnostech, které Akademie věd ČR nabízí vládě při zvládání současné pandemie nemoci covid-19. „Akademie věd je připravená pomoci například v oblasti testování, ale i různými expertizami – podobně jako na jaře při první vlně pandemie,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů AV ČR

2020_09_02_ministerstvo (01)

2020_09_02_ministerstvo (01)

2020_09_02_ministerstvo (02)

2020_09_02_ministerstvo (02)

2020_09_02_ministerstvo (03)

2020_09_02_ministerstvo (03)

2020_09_02_ministerstvo (04)

2020_09_02_ministerstvo (04)

2020_09_02_ministerstvo (05)

2020_09_02_ministerstvo (05)

2020_09_02_ministerstvo (07)

2020_09_02_ministerstvo (07)

2020_09_02_ministerstvo (09)

2020_09_02_ministerstvo (09)

2020_09_02_ministerstvo (10)

2020_09_02_ministerstvo (10)

2020_09_02_ministerstvo (11)

2020_09_02_ministerstvo (11)

2020_09_02_ministerstvo (12)

2020_09_02_ministerstvo (12)

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce