Zahlavi

ADELA DAY v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky

19. 06. 2019

V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky pořádají jednodenní konferenci u příležitosti 10. výročí narození první transgenní prasničky pro lidský mutovaný huntingtin.

Centrum PIGMOD na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově pořádá 27. 6. 2019 konferenci u příležitosti 10. výročí narození první transgenní prasničky pro lidský mutovaný huntingtin - ADELA DAY.

Konference bude sestávat z přednášek k problematice Huntingtonovy choroby, genové terapie tohoto onemocnění, výsledkům výzkumu pracovišť v ČR a unikátnosti modelového organismu, vytvořeného na liběchovském pracovišti Akademie věd. Silná symbolika konference, pořádané 10 let od narození transgenní prasničky “Adély”, spočívá v právě zahájených klinických studiích genové terapie, spoluvyvinuté velkou měrou na pracovištích v Liběchově a partnerských ústavech v ČR díky ověření konceptu léčby na Adéle a jejím potomstvu.

Konference se koná od 14:00h v konferenční místnosti ÚŽFG AV ČR.

O tématu se více dozvíte v článku redaktorky SSČ AV ČR Jany Olivové v Akademickém bulletinu (09/2016): Liběchovské biomedicinské modely pro výzkum závažných chorob.

Připravil: Michal Schmoranz, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Foto: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce