Zahlavi

Ptačí říše v nářečích českého jazyka

Zavřete oči a chvíli se zaposlouchejte. Slyšíte? No ano! Zástupci ptačí říše se na jaře hlásí o slovo. Někteří z nich tu s námi byli po celou zimu, jiní se teprve vrací z teplých krajin. Mezi migrující ptáky patří i čáp bílý, brodivý pták s vysokýma nohama a s dlouhým červeným zobákem, který se v mnoha kulturách stal symbolem zdraví, věrnosti a plodnosti (možná i vám rodiče kdysi vyprávěli smyšlenku, že čápi nosí děti). Věděli byste ale, že se dříve tomuto ptáku přezdívalo také bocán nebo bohdál?

Je to tak. Jde o staré dialektismy, které byly dříve rozšířeny na východní Moravě a ve Slezsku (viz mapa). Lidové pojmenování bocán (též bocon, bočan, bocaň, botaň aj.) navazuje na polský a slovenský výraz bocian, souvisí snad s praslovanským základem *klobotati ‚klapat zobákem‘. A bohdál (též bogdál, bodgál, bugdál aj.) má původ ve spojení bóh dal (tj. bůh dal) – motivací pro vznik tohoto pojmenování bylo chápání čápa jakožto požehnání pro ty, v jejichž blízkosti se usadil.

Čáp v nářečích českého jazyka. Zdroj: Český jazykový atlas 3

O tom, že v dřívějších dobách měli ptáci důležitou roli zvláště v životě venkovského obyvatelstva, svědčí množství svébytných nářečních pojmenování pro ně. Např. takové čejce se říkalo i čéka, číjka, čojka. Konipasu se místy přezdívalo bliskva, cácorka, cácorák, cácorinka. A takový čuvík byl vlastně sýček obecný.

Jaké další významy může nabývat v našich nářečích slovo cácorka? Nebo co si představit pod spojením kurotva bažant? To a mnoho dalšího se můžete dozvědět ve Slovníku nářečí českého jazyka, který je od roku 2016 postupně zveřejňován na webové adrese https://sncj.ujc.cas.cz/. K dispozici jsou hesla od písmene A–Č, další budou průběžně doplňována.

A jak jste na tom vy se znalostmi z oboru dialektologie a ornitologie? Prověřit si je můžete v našem kvízu. Směle do toho!

a. psací potřeba
b. hřeben
c. píšťalka
a. lichva
b. pernactvo
c. hyd
a. fukanec
b. vyplusklé vejce
c. výfuk
a. je v nebezpečí
b. je neklidný
c. je tichý
a. bohdál
b. kyvis
c. bocán
a. cacorka
b. flidra
c. podplotníček
a. komín
b. truhlík
c. krb
a. má prodloužené peří na nohou
b. nevyvinul se u něj hřebínek
c. nikdy nekokrhá
a. hejkal
b. trcek
c. kulíšek
a. truska
b. ťopan
c. husman

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 

Připravily: Tereza Kopecká – Marta Šimečková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.