POKUSY NA DOMA

Akademii věd ČR tvoří více než padesátka ústavů a vědeckých pracovišť. Pokusíme se pro vás seskupit zajímavé tipy na domácí pokusy z různých vědeckých oblastí. Většina z pokusů jsou vhodné i pro velmi malé děti (s dohledem dospělých :-) )

Barevné hrátky s květinami

Růžové, červené, fialové a modré květy často obsahují barviva antokyany, která mění barvu podle pH. Prozkoumejte tyto změny v našem biologicko-chemicko-výtvarném experimentu. Antokyany najdete v rostlinném světě skoro na každém kroku. Kromě mnoha květů zbarvují také plody – třeba jahody, borůvky a ostružiny – nebo červené podzimní listy. Zaímavé je, že v kyselém prostředí mají tyto látky jinou barvu než v zásaditém. Pokus pro vás připravili v Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Svítící cukr

Cukr známe všichni. Dobře víme, jak vypadá i jak chutná. Tušili jste ale, že ve tmě může svítit? Opravdu – když rozdrtíte pár kostek cukru mezi porcelánovým talířem a silnostěnnou skleněnou miskou, bude cukr při drcení světélkovat. Sice velmi slabě, ale pokud budete experiment dělat v naprosté tmě, užijete si nevšední podívanou.   

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Kapky a žížaly z pektinu

Tento hravý pokus ocení hlavně děti. Potravinářská surovina jménem pektin se vám před očima změní z rozpuštěné látky na gel. Stačí k tomu roztok kyseliny citronové a trochu třpytek pro obarvení. S pektinem jste se už jistě potkali, dokonce jste ho nejspíš i jedli. Pektin získávaný z citrusových plodů nebo jablek se totiž přidává do džemů, aby lépe tuhly. V přírodě je nesmírně důležitý jako jedna z hlavních složek, které tvoří stěny rostlinných buněk. Chemicky je pektin směs několika složitých polysacharidů, jejichž řetězce jsou poskládané z různých jednoduchých cukrů. Zajímavé je, že roztok pektinu ve vodě můžeme snadno změnit na tuhou hmotu – takzvaný gel.

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Vyrobte si škrob

Škrob je zásobní látka, do které si rostliny ukládají energii. Uvnitř jejich buněk ho najdeme v podobě zrn různých velikostí a tvarů. Zkuste zrnka „osvobodit“ a připravit si tak čistý škrob. Škrob je důležitým zdrojem energie nejen pro rostliny, ale i pro nás. Vyskytuje se totiž v mnoha potravinách rostlinného původu – třeba v bramborách, obilninách a luštěninách. Z pohledu chemika jsou škrob vlastně dlouhé řetízky, složené z mnoha molekul cukru glukózy. V lidském trávicím ústrojí se řetízky postupně „rozstříhají“ až na glukózu, ze které pak buňky našeho těla získávají energii potřebnou pro své fungování. Nejvíc škrobu bývá v semenech a různých zásobních orgánech rostlin. Klíčící semena nebo stonky rašící na jaře z hlíz či oddenků totiž potřebují spoustu energie (a stavebních látek) pro svůj rychlý růst. Určitě už jste viděli v obchodech prodávat čistý škrob, třeba bramborový nebo kukuřičný. Zkuste si ho teď vyrobit doma!

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Barvení cévních svazků

Cévnaté rostliny mají ve svém těle důmyslný systém „potrubí“, který rozvádí vodu, živiny a další látky ke všem buňkám. Funkci trubek zde plní takzvané cévní svazky. Ty se nejčastěji skládají ze dvou částí. Dřevem proudí voda a rozpuštěné minerální látky především z kořenů do nadzemních orgánů. Lýko slouží hlavně k transportu cukrů a jiných organických sloučenin z míst jejich tvorby do míst, kde se spotřebovávají nebo ukládají. V listech mnoha rostlin tvoří cévní svazky výraznou žilnatinu. U jiných rostlinných druhů jsou však o dost méně nápadné. Naštěstí si můžeme pomoci tím, že je obarvíme. Vezměte si tedy ze zahrádky nebo z ledničky nějaké listí a pusťte se do experimentování!

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Akční enzymy 1 – pěnivá kataláza

Enzymy jsou bílkoviny (proteiny), které urychlují chemické reakce potřebné pro fungování živých organismů. Prozkoumejte s námi jeden nesmírně pracovitý, a navíc i efektní enzym. Peroxid vodíku jistě znáte; jeho 3% vodný roztok se běžně používá jako dezinfekční prostředek. V lahvičce z lékárny se peroxid vodíku pomalu rozkládá na kyslík a vodu. Než se všechen rozloží, trvá to měsíce až roky. Teď se ale přesvědčíte, že správný enzym zvládne stejnou reakci za pouhých pár minut. Peroxid vodíku vzniká při různých chemických pochodech skoro ve všech buňkách. Protože je velice reaktivní, mohl by buňky snadno poškodit. Ty se proto brání enzymem katalázou, který mění peroxid na neškodné látky – kyslík a vodu. Kataláza je mimořádně výkonný enzym. Jediná jeho molekula dokáže každou sekundu rozložit miliony molekul peroxidu vodíku! Katalázu najdeme v naprosté většině organismů včetně rostlin. A některé rostliny jí mají opravdu hodně.  

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Akční enzymy 2 – medvědožravé ovoce

Čerstvá šťáva z některých rostlin obsahuje enzymy zvané proteázy, které odbourávají bílkoviny. Což se projevuje třeba tím, že požírají gumové medvídky. Proteázy „štípou“ molekuly bílkovin na menší části nebo je rozkládají až na jejich základní stavební jednotky – aminokyseliny. Tyto enzymy najdeme v zažívacím traktu živočichů a člověka, protože jsou nezbytné pro trávení bílkovin. V rostlinné říši se s nimi setkáme u masožravek, které lapají hmyz. Velké množství proteáz je ale i v některých druzích ovoce nebo zeleniny. Jejich role je tady zatím trochu nejasná. Vypadá to, že rostlině nejspíš pomáhají bojovat s hmyzími býložravci. Aktivitu proteáz si můžeme dobře ukázat na želatině. To je v podstatě směs bílkovin vyráběná nejčastěji zpracováním vepřových a hovězích kůží, kostí nebo šlach.

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

Barevný talířek, papírový leknín nebo tancující rozinky

Další velmi jednoduché a efektní pokusy pro malé děti připravili v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. 

 

Pro pokročilé chemiky

Martin Hrubý z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR připravil sérii pokusů pro zkušenější milovníky chemie. S jejich pomocí si mohou například připravit velké krystaly kovů a zkusit si mnoho zajímavých reakcí. Vždy však pod dohledem dospělých.

Návod na pokusy si můžete stáhnout jako soubor ve formátu PDF.