ONLINE ZDROJE KE ČTENÍ

Akademie věd ČR vydává dva zajímavé časopisy pro veřejnost. Pro děti, teenagery a všechny čtenáře mladé duchem píšeme AΩ / Věda pro každého. A pro ty, kteří se o vědu a výzkum zajímají hlouběji a nebojí se delších textů, nabízíme čtvrtletník A / Věda a výzkum. Oba časopisy jsou online a zdarma!  


1/2020 (verze k listování)
1/2020 (verze ke stažení)

Prolistujte si publikací o projektech Strategie AV21: Od jaderné fúze po lidská práva, kterou vydalo Středisko společných činností AV ČR (ke stažení v pdf, 15,7 MB) nebo v listovací verzi. Dočtete se v ní mj. o fúzní energii, autonomních vozidlech a lidských právech v soudních síních.

Nabízíme také čtení z edice Věda kolem nás Nakladatelství Academia. Najdete tam brožury o úpravě pitné vody, mikroskopických houbách na poštovních známkách, o současném islámu nebo o Magionu, první československé umělé družici. Publikace jsou ke stažení zdarma ve formátu PDF. Cílová skupina: studenti, zvídavá veřejnost.

Nakladatelství Academia vydává za podpory Akademie věd ČR tradiční přírodovědný časopis Živa. Založil jej už roku 1853 J. E. Purkyně. Přináší texty z oborů molekulární biologie a genetiky, virologie, parazitologie, ekologie a ochrany přírody, botaniky, mykologie, fyziologie rostlin i živočichů, zoologie bezobratlých i obratlovců, antropologie, paleontologie a dalších. Cílová skupina: Poučené publikum, středoškolští učitelé, zájemci o hlubší poznání v oboru biologie.

Potřebujete dopsat diplomku? Dokončit disertaci? Nebo si prostě jen tak listovat v knižní databázi?

Knihovna AV ČR disponuje statisíci online knih, novin, časopisů i jednotlivých článků, a to jak českých, tak zahraničních. Najdete zde odborné vědecké informace i odpočinkové čtení. Nejlepší na konec? Poplatek za registraci je nyní snížen na symbolickou 1 korunu! www.knav.cz/knihovna-za-korunu 

Poznejte svět zvířat

Ústav biologie obratlovců AV ČR připravil stručnou srozumitelnou brožurku o určování stop savců a ptáků. Vhodné i jako podklad pro vytvoření hádanek pro děti. Ke stažení v PDF.

Další zajímavá brožura přibližuje drobné savce – křečky, myšice, netopýry a další! Ke stažení a pročtení v PDF.

A do třetice: výuká tabule o nočních letcích: netopýrech. Ke stažení a prohlédnutí v PDF