Zahlavi

Znáte opravdu Mozarta?

Jméno geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) zná nepochybně každý. Praha měla to privilegium, že ji Mozart nejen vícekrát navštívil, ale především zde zažil mimořádně silný ohlas svých děl a navíc mu byla – v jeho nejvyspělejším tvůrčím údobí – dalšími objednávkami dána možnost zkomponoval několik svých vrcholných kompozic. Proto je pro nás jako dědice této kulturní tradice zavazující znát dobře historické reálie, spojené s tímto tvůrcem a českými zeměmi.

Vyzkoušejte si své znalosti následujícím testem:

a. morem
b. spalničkami
c. černými neštovicemi
d. koronavirem
a. v Kroměříži
b. v Brně
c. v Rajhradě
d. ve Znojmě
a. Únos ze serailu
b. Figarova svatba
c. Così fan tutte
d. Kouzelná flétna
a. hrabě Bretfeld
b. hrabě Thun
c. hrabě Canal
d. kníže Lobkovic
a. kvintet pro klavír a dechové nástroje Es dur KV 452
b. klavírní koncert D dur KV 537
c. symfonie D dur KV 504
d. Gran Partita B dur KV 361
a. v Divadle v Kotcích
b. v Thunovském divadle
c. v Nosticově divadle
d. v Hybernském divadle
a. Giovanni Bertati
b. Nunziato Porta
c. Lorenzo Da Ponte
d. Giuseppe Petrosellini
a. U Schnellů
b. U bílého jednorožce
c. Platýz
d. U Tří zlatých lvů
a. Montepulciano
b. Marzemino
c. Lambrusco
d. Sangiovese
a. Mitridate, re di Ponto
b. Idomeneo, re di Creta
c. Lucio Silla
d. La clemenza di Tito
a. 30 dnů
b. 40 dnů
c. 50 dnů
d. 60 dnů
a. dvakrát
b. třikrát
c. čtyřikrát
d. pětkrát
a. v katedrále sv. Víta
b. v kostele Panny Marie před Týnem
c. v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně
d. v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
a. La finta giardiniera
b. Der Schauspieldirektor
c. Die Zauberflöte
d. Le nozze di Figaro
a. ve Vídni
b. v Praze
c. v Salcburku
d. v Drážďanech
a. Ah lo previdi
b. Ah perfido
c. Bella mia fiamma, addio
d. Non più di fiori
a. Jan Křtitel Kuchař
b. Josefa a Franz Xaver Duškovi
c. Jan Nepomuk Augustin Vitásek
d. František Xaver Němeček a manželé Duškovi
a. Leopold Mozart
b. František Xaver Dušek
c. Bohumír Jan Dlabač
d. František Xaver Němeček
a. v Praze
b. v Teplicích
c. v Karlových Varech
d. v Mariánských Lázních
a. byla nižší než dnes
b. měla šindelovou střechu
c. dvůr nebyl vydlážděn
d. vstupní brána byla menší a dřevěná
e. všechny uvedené možnosti

Všechny správné odpovědi, naleznete zde.