Zahlavi

KDY ODDĚLIT SLOVA NEBO VĚTY ČÁRKOU? (cvičení na interpunkci 2)

Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je v ní zapsána správně interpunkce (A), či nikoliv (N).

 

A
N
A
N
A
N
A
N
 
 
A
N
A
N
A
N
A
N
 
 
A
N
A
N
A
N
A
N

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.