Zahlavi

ROZUMĚT, NEBO ROZUMNĚT? (rozdíly mezi ě/ně, ě/je)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

 

A. Musím říci, že mně trošku připomněl publikaci, kterou jsem již znala.
B. Vlastním totiž nejznámější internetovou seznamovací službu v oblasti.
C. Fotograf si prohlížel skvostný záběr, který před okamžikem pořídil.
D. Stále nezlomě bojoval až do samého konce a dychtil po vítězství.
A. Krátce po setmění přišli do vesnice čtyři maskovaní britští vojáci.
B. V posledním vzepjetí sil napsal ještě několik řádků svému příteli.
C. Tato část rituálu však upadla v zapomnění již před dávnými roky.
D. Ani před smrtí nesměli dostat jedinou příležitost ke komunikaci.
A. Všechno bylo vyrobeno z umně vyřezávaného bukového dřeva.
B. Jsou oba dojemní ve své marné snaze porozumět všemu kolem.
C. Tam měla zabodnout obětní nůž a zhasit jeho život.
D. Ale ten muž, i přes své rozmněry, měl v sobě také něco dětského.
A. Většina z vás ale opomněla tento zcela logický důvod.
B. Tvůj otec tě zbožňuje, nikdy by ti vědomě neublížil.
C. Konferenční sál byl mnohem temější, než si představovala.
D. Samice překonala domněle nepřekonatelnou bariéru z bambusu.
A. Cihlové zatemnění v oknech pamatují nájemníci už od osmdesátých let.
B. Usnul a držel mě za ukazováček, dojemnější chvilku jsem nikdy nezažila.
C. Tyto zásahy jsou nutné, když je třeba prozatímě upravit vztahy sousedů.
D. Začnu ale skromněji, konkrétně na čtyřech stech čtverečních metrech.
A. Takovéto věci musím psát a občas v nich záměrně dělám chyby.
B. Přitiskla rovnoměrně krvácející ránu mezi pootevřené rty.
C. Že je to představa pro mladé lidi přitažlivá, dosvědčují nejlépe reklamy.
D. Existuje v nás zřejmně i jiný hlad a žízeň, než jsou ty přirozené.
A. Chceme podpořit členství ve výzkumně orientovaných asociacích.
B. Leonarda tížilo vjeno, které musel nastřádat pro dcery.
C. Varoval jej před smrtelnými kolapsy krevního oběhu.
D. Za vjetí na pěší zónu vyfasoval pokutu sto korun.
A. Zastaví se před vjezdem na parkoviště, udělá krok vpřed a rozhlédne se.
B. To bych ti nedoporučoval, zvědavost je náramně nebezpečná věc.
C. Ale nejpovolanějšími oběťmi podvodníků byli přece jen venkovští boháči.
D. Okřikl mě, aby zabrzdil moje narůstající bjesnění, které se neslo celým domem.
A. Při pohledu do jeho pomněnkově modrých očí jsem poznala lásku.
B. Alici na našem dlouhém obětí nepřipadalo nic neobvyklého.
C. Provázání s pohybovým vjemem obohatí informaci při ukládání do paměti.
D. Opatrně jsem nasedla, objela dvůr a pak jsem vyrazila ze vrat.
A. Proto jsem pro něj založil svěřenecký fond na čtyřicet tisíc dolarů.
B. Nová řada v principu vychází z osvjedčeného konceptu s několika úpravami.
C. Vzpomněla jsem si na telefonní číslo policisty, které jsem měla v kabelce.
D. Někdy mohla být předvedená scénka pro diváky těžko vjemově uchopitelná.

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.